План проведення конференцій і семінарів


 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

П Л А Н
проведення науково-методичних та науково-практичних конференцій і семінарів на 2018 р.


п/п
Назва заходу Термін проведення
1. 49 науково-методична конференція викладачів 11-12 квітня
2. 78 наукова конференція викладачів академії 23-27 квітня
3. Міжнародна наукова конференція «Алгебраїчні та геометричні методи аналізу» 30 травня -
4 червня
4. 21 Міжнародний науковий семінар «Нове у молочній промисловості» 7-8 червня
5. Міжнародна школа кормів (ISF) 4-10
червня
6. Міжнародна наукова конференція «Удосконалення процесів та обладнання харчових і хімічних виробництв»  Онлайн-реєстрація  3-8 вересня
7. Міжнародна науково-практична конференція «Технології харчових продуктів і комбікормів»    Онлайн-реєстрація  24-29
вересня
8. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Актуальні проблеми енергетики і екології»  Онлайн-реєстрація  26-29
вересня
9. Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології і автоматизація – 2018»     Онлайн-реєстрація  4-5 жовтня
10. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку XXI століття»  Онлайн-реєстрація  11-13
жовтня
11. Регіональна науково-практична конференція «Енергія. Бізнес. Комфорт.»   Інформація про конференцію в електронному вигляді  
Онлайн-реєстрація 
21 грудня
Студентські наукові конференції
1. Міжвузівська наукова студентська конференція 2-6 квітня
2. VІІ Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Інтеграційні та інноваційні напрямки розвитку індустрії гостинності» Підсумкова конференція ВКСНР 19-20 квітня
3. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Еколого-енергетичні проблеми сучасності» і Підсумкова конференція ВКСНР 13 квітня
4. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Стан, досягнення і перспективи холодильної техніки і технології» 24-25 квітня
5. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій» 18-19 квітня
6. IX Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів «Вода в харчовій промисловості» 3-4 квітня
7. ХІV Всеукраїнська наукова конференція студентів з розділу “Харчові технології” 18-20 квітня
8. XІ Всеукраїнська конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Проблеми формування здорового способу життя молоді» 4-6 жовтня
9. Міський молодіжний форум «ЕНЕРГОМАНІЯ»  Програма форуму в електронному вигляді   Онлайн-реєстрація       10 листопада