Міжвузівська наукова студентська конференція

 

МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

 

Одеської національної академії харчових технологій

 

відбудеться з 2-6 квітня 2018 року

 

ДЛЯ СВОЄЧАСНОГО ВИДАННЯ ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

необхідно до 15 березня 2018 року надати пропозиції українською мовою електронною поштою на адресу nauka@onaft.edu.ua (з позначкою «Студ. конф. ОНАХТ_03.2016», у редакторі Microsoft Word 2003) або на електронному носії та на паперовому носії аналогічно програм останніх років (назви доповідей із зазначенням: П.І.Б. доповідачів, факультету на якому вони навчаються (а не групу) та П.І.Б. наукового керівника і його посада, дв. зразок):

  • для Навчально-наукового інституту механіки, автоматизації та робототехніки ім. П.М. Платонова, Технологічного інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова, Інституту прикладної економіки й менеджменту ім. Г.Э. Вейнштейна – до кімн. А-147 (НДІ), тел. 11-30;
  • для Навчально-науковогоо інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського – директору інституту д-ру техн. наук Косому Борису Володимировичу та на ел. адресу: tasir.onaft@gmail.com.

 

Оргкомітет пропонує завідувачам кафедр, науковим керівникам здійснювати ретельний відбір доповідей студентів для участі у конференції, а також приволікати студентів Механіко-технологічного технікуму, Технічного коледжу, Технікуму промислової автоматики та Технікуму газової та нафтової промисловості для участі у конференції.

 

≡ Зразок оформлення пропозицій до Програми Міжвузівської наукової студентської конференції≡

 

ФАКУЛЬТЕТ
Інноваційних технологій харчування,
ресторанно-готельного і туристичного бізнесу
СЕКЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ РЕСТОРАННОГО І ОЗДОРОВЧОГО ХАРЧУВАННЯ
Засідання
1 квітня 2016 року о 930 , ауд. А-427
Наукові керівники – проф. Тележенко Л.М., доц. Салавеліс А.Д.
Секретар – асист. Кашкано М.А.

 

1. Використання мікропартикуляту концентрованих сироваткових білків у кулінарній продукції

       Студент ОКР «Магістр» ф-ту ІТХГРіТБ Капчан В.І.

       Наукові керівники: проф. Тележенко Л.М., доц. Дідух Г.В.

... ...

... ...

... ...

 

8. Розробка технології функціональних швидкозаморожених овочевих салатів з використанням водоростей

       Студент 3 курсу ф-ту ІТХГРіТБ Андрєєва А.А.

       Науковий керівник – доц. Козонова Ю.О.

 

Зав. кафедри ТРіОХ, професор                                                                                                   Л.М. Тележенко
             (дата)

 

 Програма конференції в електронному вигляді