Конференції і семінари

Приймальна комісія

(048) 712-40-88,
722-80-99

Час роботи:
Понеділок - П´ятниця
з 9:00 до 17:00
Субота, Неділя -
з 9:00 до 16:00

Детальніше 

Ресурси

Розклад Науково-технічна бібліотека Студентське життя Центр дистанційного навчання

Конференція - Удосконалення процесів та обладнання харчових та хімічних виробництв


 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Міжнародна наукова конференція

«Удосконалення процесів та обладнання харчових та хімічних виробництв»

відбудеться

3–8 вересня 2018 року

 

в приміщенні Одеської національної академії харчових технологій

Робочі мови конференції:українська, російська, англійська

 

≡ НАУКОВА ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ ≡

 • Теоретичні та експериментальні дослідження гідродинамічних, теплових та масообмінних процесів
 • Моделювання комбінованих процесів переносу. Оптимізація обладнання і систем.
 • Застосування теплових насосів, теплових труб, холодильних машин.
 • Енергоефективність. Ресурсозберігаючі та екологічно чисті енерготехнології.
 • Технології неенергоємних продуктів, смакоароматичних добавок.
 • Сучасне обладнання та автоматизація виноробних, м’ясних, консервних, молочних, хлібопекарних, зернопереробних, харчоконцентратних та кондитерських виробництв.
 • Сучасне обладнання хімічних та нафтохімічних виробництв.

≡ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ ≡

Доповіді конференції будуть опубліковані до початку конференції в електронному збірнику праць конференції.
Для публикації будутт прийматися тільки наукові та науково-технічні доповіді за вищезазначеною тематикою конференції українською або російською мовами, обсягом не менше 3 і не більше 6 сторінок комп’ютерного тексту формату А4 з полями: справа – 2,0 см, зліва – 3,0 см, зверху – 2,5 см, знизу – 3,5 см, колонтитули – 1,25 см.
При оформленні електронного варіанта статті необхідно використовувати стандартний шаблон, розміщений на сайті www.onaft.edu.ua. Матеріал повинен бути підготовлений на комп’ютері у редакторі Microsoft Word 97-2003. Шрифт Times New Roman, стиль звичайний, міжрядковий інтервал – одинарний, абзацний відступ – 0,63 см, шрифт – 10 пунктів (окрім назви доповіді). Розстановка переносів – автоматична.
Текст доповіді повинен відповідати наступній структурі:

 • УДК у верхньому лівому куті сторінки;
 • назву доповіді друкують через один інтервал (10 пунктів) напівжирними великими літерами по центру сторінки шрифтом в 14 пунктів, нижче – назву доповіді на англійській мові;
 • далі, напівжирним шрифтом через інтервал (10 пунктів) друкують прізвища та ініціали авторів із зазначенням вченого ступеня і звання, нижче – повну назву організації і місто, нижче – та ж інформація англійською мовою;
 • потім через 1 інтервал друкують курсивом анотацію (на мові статті та abstract англійською), обсягом не менше 1500 знаків, з нового рядка звичайним шрифтом – ключові слова мовою статті та англійською (не більше 8); вирівнювання тексту по ширині;
 • основний текст доповіді друкують через 1 інтервал, вирівнювання тексту по ширині. В тексте потрібно відобразити постановку проблеми, мету статті (задачі), наприкінці доповіді – висновки та список літератури. 

Рисунки виконуються чорно-білими, діаграми – в градаціях чорного. Рисунки, виконані в графічних редакторах мають бути про дубльовані окремими графічними файлами.
Формулы набираються у вбудованому редакторі Microsoft Equation. Стиль і розміри формул:

 • шрифти: Symbol (Грецькі букви і Символи), інші – Times New Roman;
 • накреслання: Змінна – курсив, інші – звичайні;
 • розміри (пт.): Звичайний – 10; Великий індекс – 7; Дрібний індекс – 6; Великий символ – 16; Дрібний символ – 10.

Матеріали, які не відповідають наведеним вимогам, без електронної версії, або направлені після 25 травня 2018 р., не приймаються.

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПЛАТЕЖІВ

ГО «КМУ ОНАХТ»
Код ЄДРПОУ 36289108
Банк АБ «Укргазбанк»
МФО 320478
Р/р 26005148151
Призначення платежу: за участь у конференції

Або

карточка ПриватБанку 5168 7556 2144 4179
Ружицкая Н.В.

ОРГВНЕСОК
• заочна участь в конференції з опубликованням статті в електронному збірнику – 15 грн, в тому числі НДС, за одну сторінку.
• 150 грн (для аспірантів – 70 грн) передбачає програму конференції, електронний варіант праць конференції.
• 300 грн – передбачає пакет документів конференції (програма конференції електронний варіант праць конференції), культурну програму.

З числа статей, надісланих до 25 травня 2016 року, редколегією будуть відібрані і рекомендовані для видання у журналі «Наукові праці ОНАХТ», який увійшов до наступних наукометричних баз: Google Scholar, eLibrary, EBSCO, ULRICHSWEB, USJ.
Публікація здійснюється за погодженням сторін. Авторам статей, рекомендованих редколегією до публікації, буде надіслано інформаційного листа.