Конференції і семінари

Приймальна комісія

(048) 712-40-88,
722-80-99

Час роботи:
Понеділок - П´ятниця
з 9:00 до 17:00
Субота, Неділя -
з 9:00 до 16:00

Детальніше 

Ресурси

Розклад Науково-технічна бібліотека Студентське життя Центр дистанційного навчання

Конференція - Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій


Міністерство освіти і науки України
Одеська національна академія харчових технологій
Одеський національний політехнічний університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
IT–Cluster Odessa

запрошують студентів і молодих вчених

на

Всеукраїнську науково-технічну конференцію
молодих вчених, аспірантів та студентів

«СТАН, ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ»

яка відбудеться 18-19 квітня 2018 р.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

 

≡ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ ≡

 • Інформаційні та телекомунікаційні технології
 • Системи штучного інтелекту
 • Комп’ютерні та мікропроцесорні системи
 • Математичне моделювання
 • Програмування
 • САПР
 • Експертні системи діагностики
 • Засоби проектування та діагностики спеціалізованих комп’ютерних систем
 • Кібербезпека

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 

Голова – д.т.н., проф., Єгоров Б.В., ректор ОНАХТ.

Співголови:

Поварова Н.М. – к.т.н., доц., проректор з наукової роботи,
Косой Б.В.
– д.т.н., проф., в.о. директора ННІХКтаЕ ОНАХТ,
Котлик С.В.
– к.т.н., доц., декан ФІТта КБ ОНАХТ,
Волков В.Е.
– д.т.н., проф., директор НМАіР ОНАХТ,
Хобін В.А.
– д.т.н., проф., завідувач кафедри АВП ОНАХТ,
Невлюдов І.Ш.
– д.т.н., проф., завідувач кафедри КІАтаМ ХНУРЕ,
Мельник А.О.
– д.т.н., проф., завідувач кафедри ЕОМ НУ “Львівська політехніка”,
Тарасенко В. П.
– д.т.н., проф., завідувач кафедри СКС НТУУ «Київський політехнічний інститут»,
Жуков І. А.
– д.т.н., проф., завідувач кафедри КСтаМ НАУ,
Сулімова Ю.
– координатор IT–Cluster Odessa.

Члени оргкомітету:

 • Плотніков В. М. – д.т.н.,  проф., завідувач кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки ОНАХТ.
 • Артеменко С.В. – д.т.н., проф., в.о. завідувача кафедри комп’ютерної інженерії ОНАХТ.
 • Князєва Н.О. – д.т.н., проф. кафедри комп’ютерної інженерії ОНАХТ.
 • Бойцова О.С. – заступник декана ФІТта КБ ОНАХТ.
 • Шамрай О.А. – к.т.н., доц. кафедри ТДтаВЕ ОНАХТ.

Координатор:
Шамрай Олександр Анатолійович – к.т.н., доц. кафедри ТДтаВЕ ОНАХТ.
Телефон: (048)720-91-10,
Е-mail: aashamray@mail.ru

Адреса:
65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3,
Факультет інформаційних технологій та кібербезпеки
Одеська національна академія харчових технологій

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі у конференції необхідно подати до організаційного комітету електронні версії таких документів:

 • Заявку на участь (зразок додається);
 • Текст тез (згідно з вимогами, що додаються).

Заявка на участь та тези доповіді повинні бути виконані на одній із робочих мов конференції і надіслані на адресу оргкомітету в друкованому та електронному варіанті не пізніше 10 квітня.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

1. НАЗВА ТЕЗ - по центру, прописними літерами українською, російською або англійською мовою.

2. Прізвище та ініціали авторів - українською, російською або англійською мовою через інтервал після назви тез курсивом по центру, додатково через кому – посаду та скорочену назву організації, місто.

3. Текст тез не більше двох повних сторінок - через інтервал після прізвища авторів, з абзацу.
4. Посилання на джерела: [4, с.124] або [3;4;7].
5. Таблиця 1 – Назва таблиці.

6. Рисунок 1 – Назва рисунка - по центру, під рисунком.
7. Список літератури - з абзацу через інтервал після тексту тез.
Приклад:

1. Араманович И.Г., Левин В.И. Уравнения математической физики.-М.,- Наука,1969.-288 с. - назви джерел розміщуються зліва і друкуються у вигляді нумерованого списку.

Текст тез друкується з використанням текстового редактора Microsoft Word на аркушах паперу формату А4 з полями 20 мм з усіх боків, шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, інтервал – одинарний, абзаци – 10 мм. Усі нетекстові об’єкти створюються вбудованими засобами Word. Формули - за допомогою редактора Microsoft Equation 3.0.
Рукопис повинен бути оформленим із дотриманням вищезазначених вимог. Доповіді, що оформлені без дотримання вимог, будуть включені до програми конференції, але не будуть опубліковані.

 

З А Я В К А

учасника науково-технічної конференції
«Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій»
(повернути до 10 квітня 2018 р.)


Прізвище ______________________________________
Ім’я____________________________________________
По-батькові_____________________________________
Організація ____________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________
Телефон  ______________________________________
E-mail__________________________________________

Тематичний напрям ______________________________

_______________________________________________
Назва доповіді __________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Потреба у технічних засобах для демонстрації:______

_______________________________________________

Потреба в житлі:

- так
- ні

Заповнену заявку повернути до 10 квітня 2018 року за адресою:
65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3,
або переслати на електронну пошту:
E-mail:
aashamray@mail.ru