Приймальна комісія

(048) 722-80-99
(048) 712-40-88

Час роботи:
понеділок - неділя
з 8:00 до 18:00

Детальніше 

Ресурси

Розклад Науково-технічна бібліотека Студентське життя Дистанційне навчання

Регіональна науково-практична конференція «Енергія. Бізнес. Комфорт.»


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Одеська обласна державна адміністрація
Союз наукових та інженерних об’єднань України

 

Регіональна науково-практична конференція «Енергія. Бізнес. Комфорт.»

20 грудня 2019 р.

 

≡ ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ: ≡

  • 1. Енергетичний і екологічний менеджмент;
  • 2. Альтернативна енергетика;
  • 3. Енергоефективні технології і обладнання;
  • 4. Моделювання енерготехнологій;

 

≡ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: ≡

  • Для публікації будуть прийматися тези за вищевикладеною тематикою конференції українською, англійською або російською мовами обсягом не менше 1 і не більше 3 сторінок машинописного тексту формату А4 з полями: справа - 2,0 см, зліва - 2,0 см, зверху - 2,0 см , знизу - 2,0 см.
  • Матеріали повинні бути підготовані на комп'ютері в редакторі Microsoft Word 2000.
  • Шрифт Times New Roman, стиль звичайний, міжрядковий інтервал – одинарний, абзацний відступ – 1,25 см, шрифт – 14 пунктів.
  • Розміщення переносів – автоматичнее, у назві переноси забороняються.

Матеріали подаються в електронному вигляді на пошту terma_onaft@ukr.net до 1 грудня 2018 р.

Планується видання друкованого збірника тез.

 

Голова оргкомітету з орг. питань: д.т.н., проф. Бурдо Олег Григорович

+38(048) 712-41-75

 

Секретарі:

к.т.н. Левтринська Юлія Олегівна

+38(066) 148-95-21;

+38(063) 979-79-44 Терземан Олена Федорівна

+38(048) 712-41-29 (кафедра)

+38(093) 466-17-65

 

 

Зразок

Б.В. Єгоров, д-р.техн.наук (ОНАХТ, Одеса)

О.Г. Бурдо, д-р.техн.наук (ОНАХТ, Одеса)

В.П. Мординський, канд.техн.наук (ОНАХТ, Одеса)

 

ЕНЕРГЕТИЧНА ПРОГРАМА ОНАХТ

Підвищення ефективності муніципальної енергетики супроводжується оздоровленням місцевого бюджету при підвищенні якості послуг населенню ...