Приймальна комісія

(048) 722-80-99
(048) 712-40-88

Час роботи:
з 9:00 до 17:00
вихідні: субота, неділя

Детальніше 

Ресурси

Розклад Науково-технічна бібліотека Студентське життя Центр дистанційного навчання Дистанційне навчання

Навчання іноземних студентів і громадян


Директор
Директор центру міжнародної освіти
к.філос.н.,
ТОДОРОВА Світлана Миколаївна
кабінет А-339
телефон: + 380 48 712 42 92

1. Навчання іноземних громадян та осіб без громадянства в Одеській національній академії харчових технологій

Одеса заснована більш як 200 років тому на березі Чорного моря і є од-ним із найгарніших міст чорноморського узбережжя, морським і континентальним перехрестям, туристичним і комерційним центром України. З дня заснування Одеси в кінці 18 століття, в її будівництві брали участь найкращі архітектори Франції, Італії, Голландії та інших країн. Сьогодні наше місто вражає своєю оригінальністю, різноманітністю стилів і колоритом, що відбивають смаки і звичаї одеситів, залишаючись найбільш оригінальним і відомим містом України.
Одеська національна академія харчових технологій (далі - ОНАХТ) є одним із найстаріших вищих навчальних закладів України, яка готує фахівців і наукові кадри для галузей, котрі потребуються економіками багатьох країн світу. Це й різні сектори харчової промисловості, які на сьогоднішній час є однією з найважливіших галузей економіки будь-якої країни, а також туризм, готельно-ресторанний бізнес, різні напрямки інформаційних технологій, холодильна і кріогенна техніка, теплоенергетика, теплофізика, нетрадиційні та відновлювані джерела енергії, нафтогазова індустрія, екологія, економіка, маркетинг і т.д.
ОНАХТ є вищим навчальним закладом IV-го, тобто вищого рівня акредитації, і в 2002 році за високі результати в підготовці фахівців для України та багатьох країн світу була удостоєна звання Національної. На даний час Академія готує фахівців за 41 спеціальністю на 11 факультетах.
ОНАХТ здійснює підготовку іноземних фахівців з 1951 року. Згідно з ліцензією, виданою Міністерством освіти і науки України, Академія здійснює набір іноземних громадян для навчання на підготовчому відділенні, базових факультетах за рівнями «бакалавр», «магістр», а також в аспірантуру, докторантуру і для проходження стажування з різних спеціальностей.
Знання, отримані іноземними громадянами на підготовчому відділенні в ОНАХТ, дозволяють їм надалі з успіхом навчатись на базових факультетах в нашій Академії.

2. Порядок набору іноземних громадян та осіб без громадянства на навчання до ОНАХТ

2.1.Цей порядок запроваджено наказом Міністерства освіти і науки Ук-раїни №1541 від 01.11.2013 р. і визначає Порядок набору і навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України незалежно від їх підпорядкованості та форм власності.
2.2.Прийом іноземців в ОНАХТ здійснюється за міжнародними договорами та державними програмами України на підставі наказу МОНУ в порядку, передбаченому цими договорами і програмами, а також за договорами, укладеними ОНАХТ з юридичними або фізичними особами.
2.3.Іноземні громадяни можуть вступати до ОНАХТ на денну (очну) або заочну форми навчання на підставі документів про попередню освіту, яку було отримано не раніше, ніж за 10 років до дати вступу до вищого навчального закладу (крім навчання в аспірантурі, докторантурі, отримання післядипломної освіти, проходження стажування).
2.4.ОНАХТ здійснює набір іноземних громадян на навчання через суб'єкти підприємницької діяльності, які мають відповідні договори з академією про надання послуг з набору іноземців на навчання, зареєстрованих в Українському державному центрі міжнародної освіти МОНУ.
2.5. Іноземні громадяни, що вступають до ОНАХТ на денну (очну) або заочну форми навчання, повинні отримати Запрошення на навчання, яке є підставою для отримання довгострокової в'їзної візи «Д», а при перетинанні державного кордону України (в'їзді), підтверджує мету прибуття в Україну (на навчання).
2.6. Для отримання в'їзної візи, іноземець повинен звернутися із запрошенням в посольство (консульство) України на батьківщині, а за відсутності такого, в іншій країні, яка представляє інтереси України (список додається).
2.7. Отримання в'їзної візи типу «Д» в посольствах (консульствах) України обов'язково, як для іноземних громадян країн, що мають візовий режим з Україною, так і для громадян країн СНД: Республіка Казахстан, Республіка Киргизстан, Республіка Таджикистан, Республіка Туркменістан .
2.8. Для країн СНД: Азербайджан, Вірменія, Білорусія, Грузія, Молдова, Російська Федерація та Узбекистан необхідно одержання тільки Запрошення на навчання.
2.9. При перетині державного кордону України іноземні громадяни, запрошені в академію, зобов'язані інформувати співробітників прикордонної служби України про мету прибуття (навчання) і пред'явити їм Запрошення на навчання в ОНАХТ.
2.10. Для отримання Запрошення іноземець повинен надати наступні документи:

 • скановану копію національного паспорта;
 • скановану копію документа про освіту з отриманими оцінками (балами) з усіх дисциплін або академічну довідку;
 • згода на збір та обробку персональних даних.

2.11. Особи, котрі володіють російською або українською мовами, згоду оформляють російською мовою, а котрі не володіють російською (українською) мовою, згоду оформляють англійською мовою (бланки на двох мовах додаються). Заповнений бланк Згоди з особистим підписом кандидат на навчання сканує та по електронній пошті відправляє суб'єкту підприємницької діяльності.
2.12. Після отримання Запрошення та візи «Д», кандидат повідомляє ака-демію або суб'єкта підприємницької діяльності про час і місце перетину кордону України.
2.13. Після прибуття в Україну для зарахування в академію, іноземний громадянин подає до приймальної комісії ОНАХТ наступні документи:
1) заява;
2) анкету встановленого зразка;
3) оригінал і копію документа про попередню освіту;
4) оригінал і копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;
5) копію документа про народження;
6) медичний сертифікат про стан здоров'я та медичну довідку про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, завірені офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець і виданий не пізніше, ніж за два місяці до від'їзду на навчання в Україну;
7) копія паспортного документа іноземця або документа, який засвідчує особу без громадянства;
8) діючий поліс медичного страхування (крім іноземців, котрі прибули з країн, з якими підписано угоду про безкоштовне надання екстреної медичної допомоги);
9) 16 фотографій розміром 35 х 45 мм на матовому фотопапері;
10) копія посвідчення закордонного українця (за наявності).
Документи (3-6) п.2.13 повинні бути завірені в порядку, прийнятому в країні їх видачі та легалізовані в посольстві (консульстві) України.
Документи, зазначені (3-7) п.2.13. повинні бути перекладені на українську мову та завірені нотаріально.
2.14. Іноземні громадяни, що вступають до аспірантури, додатково подають реферат з обраної наукової спеціальності або офіційно завірений за місцем роботи (навчання) кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів.
2.15. Для вступу до докторантури, додатково подаються тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня «доктор наук» та копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня.

2.16. Умовою зарахування іноземного громадянина на навчання в Академії для отримання відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, є володіння ним мовою навчання на рівні, достатньому для вивчення навчального матеріалу, що підтверджено висновком приймальної комісії ОНАХТ. Іноземці зараховуються на базові факультети Академії за результатами співбесіди.
2.17. Іноземці, для яких приймальна комісія ОНАХТ встановила необхідність проходження мовної підготовки до їхнього вступу на базові факультети, проходять дану підготовку на підготовчому відділенні для іноземних громадян (далі - ПВІГ). Навчання іноземців на ПВІГ здійснюється українською або російською мовами (за бажанням слухачів) лише на денній формі навчання.
2.18. Зарахування іноземних громадян в ОНАХТ здійснюється за наказом ректора.
2.19. Всім зарахованим на навчання іноземцям видаються студентські квитки встановленого зразка.
2.20. Оплата за навчання в Академії (на підготовчому відділенні, ба-зових факультетах, в аспірантурі та докторантурі, стажування) здійснюється на підставі відповідних договорів за рахунок особистих коштів іноземців або інших, що не заборонені законодавством України, джерел фінансування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.
2.21. Документи про освіту іноземних громадян, зарахованих на навчання в ОНАХТ та видані раніше навчальними закладами інших держав, повинні пройти процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства. Співробітники Центру міжнародної освіти ОНАХТ надають консультативну допомогу іноземному громадянину в проходженні даної процедури в МОНУ. В разі відсутності підтвердження автентичності документа про освіту або невідповідності рівня отриманої освіти, Академія відраховує даного іноземця.
2.22. Академія забезпечує реєстрацію іноземних громадян, котрі були зараховані на навчання, в Україні в установленому законодавством порядку з видачею посвідчень на тимчасове проживання (тимчасового виду на проживання).

3. В'їзд іноземних громадян та осіб без громадянства в Україну, подача документів до ОНАХТ

3.1. Для приїзду в Україну на навчання в ОНАХТ всім категоріям абітурієнтів (за винятком прийнятим за міждержавними угодами), необхідно заздалегідь надати до академії (чи суб'єкту підприємницької діяльності) документи п. 2.10-2.11 для отримання Запрошення на навчання. Термін дії Запрошення на навчання - 6 місяців. В'їзд до України абітурієнтів після закінчення терміну дії Запрошення на навчання заборонений.
3.2. Абітурієнти повинні прибути до Академії не пізніше термінів, зазначених нижче.
3.2.1. Іноземні громадяни, що вступають на підготовче відділення, можуть приїжджати в Академію протягом усього року, а для навчання на базових факультетах в період з 15 липня по 31 жовтня поточного року. Для в'їзду в Україну необхідно мати в'їзну студентську візу «Д» (для категорії студентів) і оригінал Запрошення (для всіх іноземців).
3.2.2. При в'їзді в Україну в інші терміни для отримання візи в Посольствах (консульствах) України необхідні оригінал Запрошення і клопотання МОН України про надання візової підтримки. Подовження термінів прибуття і прийому в Академію здійснюється за окремим розпорядженням МОН України.
3.3. Співбесіду абітурієнти повинні пройти або до приїзду (в режимі on-line), або після прибуття в Академію.
3.4. Вступники на стаціонарну і заочну форми навчання на 1-5 курси Академії повинні прибути до ОНАХТ в такі терміни:

 • абітурієнти, що вступають до Академії на базові факультети, повинні прибути в терміни з 1 липня до 31 жовтня поточного року;
 • зарахування на підготовче відділення для іноземних громадян здійснюється протягом року;
 • прийом стажерів, аспірантів і докторантів здійснюється протягом календарного року (можливі зміни термінів).

3.5. Після прибуття абітурієнти, що вступають на контрактній основі, повинні пройти співбесіду, здати всі необхідні документи, укласти контракт з Академією, провести оплату за навчання. Після цього документи подаються в Приймальну комісію для зарахування в Академію.
3.6. Для іноземних громадян української діаспори, спрямованих на навчання МОНУ, зарахування в Академію здійснюється за результатами вступних іспитів у строк з 20 по 30 липня поточного року. Для даної категорії іноземних громадян особисті документи (зазначені вище і напрям МОНУ) повинні бути надані в приймальну комісію Академії до 20 липня поточного року.
3.7. Всім абітурієнтам рекомендовано заздалегідь зв'язатися із директором Центру міжнародної освіти ОНАХТ - для роз'яснення питань, що виникли, уточнення термінів подачі документів, проведення співбесіди, зарахування і т.д. (див. розділ «Наша адреса і контакти»).

4. Навчання на підготовчому відділенні

Навчання іноземних громадян в ОНАХТ здійснюється на підготовчому відділенні іноземних громадян центру міжнародної освіти (далі - ПВІГ ЦМО) і на базових факультетах Академії.
4.1. На ПВІГ ЦМО здійснюється підготовка іноземних громадян протягом 10 місяців (набір здійснюється протягом усього року) відповідно до рекомендації МОНУ за наступними спеціальностями:

 • математика;
 • фізика;
 • механіка;
 • інженерно-технічні науки;
 • медичні та біологічні науки;
 • гуманітарні науки;
 • економічні науки;
 • хімія;
 • психологія;
 • фізична культура і спорт;
 • сільськогосподарські науки.

Навчання здійснюється українською або російською мовами за бажанням слухачів.
Після закінчення ПВІГ ЦМО випускники отримують свідоцтва встанов-леного зразка та мають право вступати до Академії за обраним напрямом підготовки (спеціальності).
4.2. Базове навчання в ОНАХТ здійснюється на 11 основних факультетах за багаторівневою системою. На першому етапі підготовки на факультетах ОНАХТ (рівень - БАКАЛАВР) навчання триває 4 роки для студентів денної та 5 років для студентів заочної форми навчання за такими спеціальностями:

 • автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології: автоматизоване управління технологічними процесами;
 • комп'ютерна інженерія: спеціалізовані комп`ютерні системи;
 • комп'ютерні науки та інформаційні технології: інформаційні технології проектування;
 • готельно-ресторанна справа;
 • туризм;
 • харчові технології: технології жирів та жирозамінників;
 • публічне управління та адміністрування;
 • підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • прикладна механіка;
 • підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка підприємства;
 • облік і податкуання: облік і аудит;
 • маркетинг;
 • менеджмент;
 • нафтогазова інженерія та технології: газонафтопроводи та газонафтосховища;
 • екологія: екологічний контроль та аудит;
 • теплоенергетика: енергетичний менеджмент;
 • прикладна механіка;
 • менеджмент: логістика;
 • енергетичне машинобудування: компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка;
 • енергетичне машинобудування: газотурбінні установки та компресорні станції;
 • енергетичне машинобудування: кріогенна техніка і технології;
 • енергетичне машинобудування: холодильні машини і установки;
 • комп’ютерні науки та інформаційні технології: інформаційні управляючі системи та технології;
 • теплоенергетика: теплоенергетика і теплофізика;
 • електроенергетика, електротехніка та електромеханіка: нетрадиційні та відновлювані джерела енергії;
 • екологія: екологічна безпека;
 • харчові технології: технології харчування;
 • харчові технології: технології зберігання, консервування та переробки м`яса;
 • харчові технології: технології зберігання, консервування та переробки молока;
 • харчові технології: технології зберігання, консервування та переробки плодів та овочів;
 • харчові технології: технології зберігання та переробки водних біоресурсів;
 • харчові технології: технології продуктів бродіння та виноробства;
 • електроенергетика, електротехніка та електромеханіка: електромеханічні системи автоматизації та електропривід;
 • харчові технології: технології хліба, кондитерських, макаронних виробництв та харчоконцентратів; харчові технології: технології зберігання та переробки зерна;
 • підприємництво, торгівля та біржова діяльність: товарознавство та комерційна діяльність;
 • харчові технології: технології харчових продуктів оздоровчого та лікувально-профілактичного призначення;
 • менеджмент: менеджмент організацій та адміністрування;
 • економіка: економіка підприємства;
 • галузеве машинобудування: обладнання переробних і харчових виробництв.

4.3. Після закінчення цього етапу студенти отримують диплом БАКАЛАВР і за бажанням можуть продовжити освіту за рівнем МАГІСТР (+1,5 роки).
4.4. Підготовка студентів здійснюється на таких факультетах за спеціальностями:

 • Факультет інноваційних технологій харчування і готельно-ресторанного бізнесу
  • Спеціальності:
  • тетехнології харчування;
  • готельно-ресторанна справа;
  • технології харчових продуктів оздоровчого та лікувально- профілактичного призначення.
 • Факультет технології зерна, хлібопродуктів, кондитерських виробів, комбікормів і біопалива
  • Спеціальності:
  • технології кондитерських виробів;
  • технології хліба та хлібобулочних виробів;
  • технології макаронних виробів;
  • технології харчоконцентратів;
  • технологія кави і кавових напоїв;
  • технологія чаю.
 • Факультет технології харчових продуктів, парфумерно-косметичних засобів, експертизи та товарознавства
  • Спеціальності:
  • технології зберігання, консервування і переробки м’яса;
  • технології зберігання, консервування і переробки молока;
  • технології зберігання і переробки водних біоресурсів;
  • технології жирів и жирозамінників;
  • технологічна експертиза та безпека харчової продукції;
  • комерційна діяльність та товарознавство;
  • товарознавство та експертиза в митній справі.
 • Факультет технології вина та туристичного бізнесу
  • Спеціальності:
  • технології продуктів бродіння і виноробства;
  • технології зберігання, консервування і переробки плодів та овочів;
  • технологія питної води та водопідготовки харчових виробництв;
  • технологія вина;
  • технологія пива і солоду;
  • технологія слабоалкогольних і ароматизованих напоїв;
  • мікробіологія харчових виробництв;
  • туризм.
 • Факультет енергоменеджменту, технологічного обладнання та технічного дизайну
  • Спеціальності:
  • прикладна механіка;
  • галузеве машинобудування.
 • Факультет автоматизації, мехатроніки та робототехніки
  • Спеціальності:
  • автоматизоване управління технологічними процесами;
  • електромеханічні системи автоматизації та електропривод.
 • Факультет інформаційних технологій та кібербезпеки
  • Спеціальності:
  • інформаційні керуючі системи та технології;
  • комп’ютерні системи та мережі;
  • інформаційні технології проектування;
  • спеціалізовані комп’ютерні системи.
 • Факультет низькотемпературної техніки і технологій
  • Спеціальності:
  • холодильні машини і установки;
  • кріогенна техніка і технології;
  • газотурбінні установки та компресорні станції;
  • компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка.
 • Факультет прикладної екології, енергетики та нафтогазових технологій
  • Спеціальності:
  • нетрадиційні та відновлювані джерела енергії;
  • теплоенергетика
  • теплофізика;
  • газонафтопроводи та газонафтосховища;
  • екологія та охорона навколишнього середовища.
 • Факультет економіки, бізнесу і контролю
  • Спеціальності:
  • підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
  • економіка;
  • облік і аудит;
  • управління фінансово-економічною безпекою.
 • Факультет менеджменту, маркетингу і логістики
  • Спеціальності:
  • маркетинг;
  • менеджмент організацій;
  • логістика;

Існує рівень підготовки МАГІСТР (без рівня БАКАЛАВР) для таких спеціальностей:

 • машини та технології пакетування;
 • технологія питної води та водопідготовки харчових виробництв;
 • управління фінансово-економічною безпекою;
 • енергетичний менеджмент.

5. Терміни навчання

5.1. Для слухачів підготовчого відділення, студентів, стажистів, аспірантів та докторантів ОНАХТ встановлені такі терміни навчання:

 • для слухачів підготовчого відділення іноземних громадян ЦМО – 10 місяців (тільки стаціонарне навчання);
 • для студентів стаціонарної форми навчання:
  • рівень підготовки БАКАЛАВР – 4 роки;
  • рівень підготовки МАГІСТР – 1,5 року.
 • для студентів заочної форми навчання:
  • рівень підготовки БАКАЛАВР –5років;
  • рівень підготовки МАГІСТР – 2 роки.
 • для стажистів – 1 рік (тільки стаціонар).
 • для аспірантів і докторантів стаціонарної форми навчання – 4 роки.

5.2. У період навчання студенти мають канікули згідно з графіком навчального процесу, а також вихідні та святкові дні під час релігійних та національних свят.
5.3. Після закінчення навчання випускники отримують дипломи (свідоцтва) Міністерства освіти та науки України.

6. Проживання іноземних громадян та осіб без громадянства у гуртожитках ОНАХТ

Іноземному громадянину на весь період навчання виділяють місце у студентському гуртожитку ОНАХТ. У гуртожитку є кімнати на 2 та 3 місця, які повністю укомплектовані необхідними меблями.

7. Наша адреса та контакти

Поштова адреса: Україна, 65039, м. Одеса-39, вул. Канатна, 112.

E-mail: depforei@onaft.edu.ua


Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків
д.т.н., професор МАРДАР Марина Ромиківна
кабінет А-130б
телефон: роб. +380 48 712 41 47
Email: marinamardar2003@gmail.com

 

Директор центру міжнародної освіти
к.філос.н., ТОДОРОВА Світлана Миколаївна
кабінет А-339
телефон: роб. +380 48 712 42 92.
Email: sv.todorova1973@gmail.com

Старший інспектор підготовчого відділення іноземних громадян ЦМО
ПОНОМАРЬОВ Олег Володимирович
м. Одеса, вул. Тіниста, 9/11, кабінет 317 а
телефон: роб. +380 482 68 30 84.

 

Провідні фахівці відділу освіти іноземних громадян ЦМО:
МАКСИМЧУК Алла Григорівна, кабінет А-336,
тел.+380 48 712 40 39.
КАСЬЯНЕНКО Галина Михайлівна, кабінет А-336,
тел.+380 48 712 40 39.
Інспектор:
Вітюніна Юлія Іллівна, кабінет А-336.

Методист підготовчого відділення іноземних громадян ЦМО
ПОМАЗАНОВА Олена Федорівна
кабінет А-339
телефон:роб. +380 48 712 42 92.