План проведення конференцій і семінарів


 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

П Л А Н
проведення науково-методичних та науково-практичних конференцій і семінарів на 2019 р.


п/п
Назва заходу Термін проведення
1. Всеукраїнська науково-методична конференція викладачів 10-12
квітня
2. 79 наукова конференція викладачів академії Онлайн-реєстрація 
Програма конференції в електронному вигляді
16-19
квітня
3. Міжнародна наукова конференція «Алгебраїчні та геометричні методи аналізу» Онлайн-реєстрація  28 травня –
3 червня
4. Міжнародна школа кормів (ISF) Онлайн-реєстрація  3-8
червня
5. Всеукраїнський науково-інженерний семінар «Енергоресурсозбереження та інновації у промисловому холодопостачанні» Програма конференції в електронному вигляді 5-7
вересня
6. VII Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні енерготехнології» Онлайн-реєстрація  9-13
вересня
7. Міжнародна науково-практична конференція «Технології харчових продуктів і комбікормів» Онлайн-реєстрація 
Програма конференції в електронному вигляді
Збірник тез доповідей конференції в електронному вигляді
24-27
вересня
8. XIІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми холодильної техніки і технології» 27-28
вересня
9. ІІ Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Харчові традиції – ментальний код нації» Онлайн-реєстрація  10-11
жовтня
10. VІI Міжнародна науково-практична конференція «Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку XXI століття» Онлайн-реєстрація 
Програма конференції в електронному вигляді
Матеріали конференції в електронному вигляді 
15-16
жовтня
11. Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології і автоматизація – 2019» Онлайн-реєстрація  17-18
жовтня
12. Регіональна науково-практична конференція «Енергія. Бізнес. Комфорт.» Онлайн-реєстрація 
Матеріали конференції в електронному вигляді
20 грудня
Студентські наукові конференції
1. X Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів «Вода в харчовій промисловості» 21-22
березня
2. Міжвузівська наукова студентська конференція Онлайн-реєстрація
Програма конференції в електронному вигляді
26-29 березня
3. І Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні аспекти соціально-економічного розвитку України: погляд молоді» Онлайн-реєстрація 
Програма конференції у електронному вигляді
4-5
квітня
4. VІІІ Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Інтеграційні та інноваційні напрямки розвитку індустрії гостинності» Підсумкова конференція ВКСНР 16-17
квітня
5. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій» Онлайн-реєстрація  22-23
квітня
6. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Стан, досягнення і перспективи холодильної техніки і технології» 23-24
квітня
7.

Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Еколого-енергетичні проблеми сучасності» Підсумкова конференція ВКСНР

25-26
квітня
8. ХV Всеукраїнська наукова конференція студентів з розділу “Харчові технології” Онлайн-реєстрація 
Програма конференції у електронному вигляді
13-15
травня
9. XІІ Всеукраїнська конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Проблеми формування здорового способу життя молоді» 3-5
жовтня