Конференція - Інноваційні енерготехнології


 

Міністерство освіти і науки України
Одеська національна академія харчових технологій

 

VII Міжнародна науково-практична конференція
«Інноваційні енерготехнології»

9-13 вересня 2019 року

 

КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Конференція проводиться в Одеській національній академії харчових технологій (вул. Канатна, 112, корпус "А", "Б", "В").

 

РЕЄСТРАЦІЯ

Реєстрація учасників конференції проводиться 9 та 10 вересня з 8.00 до 17.00 в адміністративному корпусі Одеської національної академії харчових технологій (вул. Канатна, 112, корпус "А").

 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq1I7KgrmDc_Z3J3dhFrQa1Yo-TAPYLncGWN3eia5yHFIDAQ/viewform?usp=sf_link

 

РОБОТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Ключові дати:

 • 1 лютого 2019початок реєстрації.
 • 15 травня 2019 – закінчення прийому матеріалів конференції для електронного збірника, які розглядаються для публікації у науковому журналі «Наукові праці».
 • 15 червня 2019 – повідомлення про рекомендацію статті до публікації в журналі «Наукові праці».
 • 15 липня 2019 – закінчення прийому матеріалів конференції, закінчення прийому заявок.
 • 25 cерпня 2019 – публікація програми конференції.
 • 9 вересня 2019 – заїзд та реєстрація учасників конференції.
 • 10 вересня 2019 – урочисте відкриття та пленарне засідання конференції.
 • 11 – 13 вересня 2019 – секційні засідання.

≡ Передбачені пленарне засідання і паралельна робота наступних секцій: ≡

 • 1. Інноваційні рішення проблем енергозабезпечення.
 • 2. Інноваційні енерготехнології хімічних і фармацевтичних виробництв.
 • 3. Інноваційні енерготехнології харчових виробництв.
 • 4. Моделювання енерготехнологій. Оптимізація енергоефективного обладнання та систем.

РЕГЛАМЕНТ

 • Пленарні та проблемні доповіді - 30 - 40 хв.
 • Доповіді - до 20 хв.
 • Повідомлення - до 10 хв.
 • При усному поданні доповідей використовуються презентаційні мультимедійні версії.
 • Стендові доповіді розміщуються на площі формату А1 (~ 840х600 мм2). Назви доповідей подаються українською, російською та англійською мовами.

МІЖНАРОДНЫЙ НАУКОВИЙ ОРГКОМІТЕТ:

Єгоров Богдан Вікторович – голова, Одеська національна академія харчових технологій, ректор, д.т.н., професор

Бурдо Олег Григорович – вчений секретар, Одеська національна академія харчових технологій, д.т.н., професор

Атаманюк Володимир Михайлович – Національний університет «Львівська політехніка», д.т.н., професор

Васильєв Леонард Леонідович – Інститут тепло- і масообміну ім. А.В. Ликова, Республіка Білорусь, д.т.н, професор

Гавва Олександр Миколайович – Національний університет харчових технологій, д.т.н., професор

Гумницький Ярослав Михайлович – Національний університет „Львівська політехніка”, д.т.н., професор

Долинський Анатолій Андрійович –Інститут технічної теплофізики, почесний директор, д.т.н., академік НАН України

Зав’ялов Владимир Леонідович – Національний університет харчових технологій, д.т.н., професор

Сукманов Валерій Олександрович – Полтавський університет економіки і торгівлі, д.т.н., професор

Колтун Павло Семенович − Technident Pty. Ltd., Australia, Dr.

Корнієнко Ярослав Микитович – Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, д.т.н., професор

Малежик Іван Федорович – Національний університет харчових технологій, д.т.н., професор

Михайлов Валерій Михайлович – Харківський державний університет харчування та торгівлі, д.т.н, професор

Паламарчук Ігор Павлович – Національний університет біоресурсів та природокористування України, д.т.н., професор

Снежкін Юрій Федорович – Інститут технічної теплофізики, директор, д.т.н., академик. НАН України

Сорока Петро Гнатович – Український державний хіміко-технологічний університет, д.т.н., почесний професор

Тасімов Юрій Миколайович – Віце-президент союзу наукових та інженерних організацій України

Товажнянський Леонід Леонідович – Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут”, д.т.н., професор, член-кореспондент НАН України

Ткаченко Станіслав Йосифович – Вінницький національний технічний університет, г. Вінниця, д.т.н., професор

Черевко Олександр Іванович – Харківський державний університет харчування та торгівлі, ректор, д.т.н, професор

Шит Михаїл Львович − Інститут енергетики Академії Наук Молдови, к.т.н., в.н.с.

Сухий Констянтин Михайлович – ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», д. хім. н., професор

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Голова, ректор Б.В. Єгоров

Зам. голови Н.М. Поварова, Б.В. Косой

Зам. голови з організаційних питань О.Г. Бурдо

Відповідальний секретар Ю.О. Левтринська

Секретар О.Ф.Терземан

 

Члени оргкомітету:

О.В. Зиков

І.В. Безбах

Ю.В. Орловська

Е.Ю. Ананійчук

І.В. Сиротюк

В.П. Величко

C.В. Шишов

Я.О. Масельська

Н.В. Ружицька

С.А. Малашевич

В.Ю. Юрлов

О.О. Середа


 ОРГВНЕСОК 

 • публікування статті у електронному збірнику праць – 70 грн, в тому числі НДС, за одну сторінку;
 • оргвнесок для учасників із усною доповіддю: 500 грн (для аспірантів – 300 грн) передбачає: програму конференції, тези доповідей, електронний варіант праць конференції, науковий журнал «Наукові праці» ОНАХТ.
 • для зарубіжних учасників оргвнесок складає 100 дол. США.

Вимоги до оформлення доповідей

Доповіді конференції будуть опубліковані до початку конференції у електронному збірнику праць конференції.

Для публікації матеріалів електронному збірнику будуть прийматися тільки наукові та науково-технічні доповіді за вищевикладеною тематикою конференції українською, російською або англійською мовами обсягом не менше 3 і не більше 6 сторінок комп'ютерного тексту формату А4 з полями: справа – 2,0 см, зліва – 3,0 см, зверху – 2,5 см, знизу – 3,5 см, колонтитули – 1,25 см.

Матеріал повинен бути підготований у редакторі Microsoft Word.

Шрифт Times New Roman, стиль звичайний, міжрядковий інтервал – одинарний, абзацний відступ – 0,63 см, шрифт – 10 пунктів (крім назви доповіді). Розміщення - автоматичне.

Текст доповіді повинен відповідати такій структурі:

 • УДК у верхньому лівому кутку сторінки;
 • Назва доповіді друкують через один інтервал (10 пунктів) напівжирними великими літерами по центру сторінки шрифтом у 14 пунктів, нижче - назва доповіді на англійською мовою;
 • Напівжирним шрифтом через інтервал (10 пунктів) друкують прізвища й ініціали авторів із зазначенням наукового ступеню та звання, нижче – повна назва організації та міста, нижче – та ж інформація на англійській мові;
 • Через 1 інтервал друкують курсивом анотацію (мовою статті та abstract англійською мовою), обсягом не менш як 1500 знаків, з нового рядка звичайним шрифтом - ключові слова мовою статті та англійською (не більше 8); вирівнювання тексту «по ширині»;
 • Основний текст доповіді друкують через 1 інтервал з вирівнюванням тексту по ширині. У тексті потрібно відобразити постановку проблеми, мету статті (завдання), в кінці доповіді – висновки і список літератури.
 • Рисунки виконуються чорно-білими, діаграми – в градаціях сірого. Рисунки, виконані в графічних редакторах, повинні бути продубльовані окремими графічними файлами.
 • Діаграми Excel дублювати окремим файлом.
 • Формули набираються у вбудованому редакторі Microsoft Equation. Стиль і розміри формул:шрифти: Symbol (Грецькі літери і символи), решта – Times New Roman; накреслення: змінна - похила (курсив), решта - звичайні; розміри (пт.): Звичайний - 10; Великий індекс - 7; Дрібний індекс - 6; Великий символ - 16; Дрібний символ - 10.

Для тез доповідей: обсяг матеріалів до 2 сторінок А4 з полями ¬ 2,0 см - всюди, колонтитули - 1,25 см. Матеріал повинен бути підготовлений на комп'ютері в редакторі Microsoft Word 97-2003. Шрифт Times New Roman, стиль звичайний, міжрядковий інтервал – одинарний, абзацний відступ – 0,63 см, шрифт – 14 пунктів (крім назви доповіді – 16 пт, напівжирний). Розстановка переносів - автоматична.

Матеріали, які не відповідають наведеним вимогам, без електронної версії або направлені після 15 липня 2019, не приймаються.

З числа статей, надісланих до 15 травня 2019 року, редколегією будуть відібрані та рекомендовані для видання у журналі «Наукові праці» ОНАХТ, який увійшов в наступні наукометричні бази: Google Scholar, eLibrary, EBSCO, ULRICHSWEB, USJ,Index Copernicus, тощо. Більш детальна інформація на сайті: http://sciworks.onaft.edu.ua/

Публікація здійснюється за погодженням сторін. Після рецензування статті та підписання ліцензійної угоди.

УВАГА: учасникам заочної форми надаються лише електронні версії матеріалів!

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПЛАТЕЖІВ

У гривнях:

ГО «КМУ ОНАХТ»

Код ЄДРПОУ 36289108

Банк АБ «Укргазбанк»

МФО 320478

Р/р 26005148151

Призначення платежу: за участь у конференції ІЕТ(ПІБ)

 

У доларах:

Beneficiary: Odessa National Academy of Food Technologies

Account: № 25300010110649(840)

Account with the institution (банк утримувача): SWIFT: EXBSUAUX

JSC ”The State Export-Import Bank of Ukraine”, Kiev, Ukraine.

for the Odessa Branch.

Intermediary: Account № 36083522

Citibank N.A., New York,

399 Park Avenue, N.Y.10043

Swift code: CITIUS33

for participation in conference IET(Name)

 

КОНТАКТИ

Бурдо Олег Григорович: +38(048)712-41-75

Секретар: Левтринська Юлія Олегівна:

+38(063)–979–79–44;

+38(066)–148–95–21;

Факс: +(048)724-86-88, +(048)722-80-42

Матеріали доповіді можна надсилати на адресу:
Організаційний комітет конференції «Інноваційні енерготехнології», ОНАХТ,
Вул. Канатна, 112, Одеса, Україна, 65039
або надсилати на електронну пошту
E-mail: terma_onaft@ukr.net

 

Інформаційна підтримка
Журнали:
“Food Science and Technology” (Харчова наука і технологія)
Scientific Works (Наукові праці)
Газетаr: “Технолог”