Приймальна комісія

(048) 722-80-99
(048) 712-40-88

Час роботи:
понеділок - неділя
з 8:00 до 18:00

Детальніше 

Ресурси

Розклад Науково-технічна бібліотека Студентське життя Дистанційне навчання

Новини / події / оголошення


10 липня 2019

Захист бакалаврських дипломних робітв інституті КСіТ«Індустрія 4.0»

У вищих навчальних закладах України останнім часом питання про якість освіти вийшло на перше місце в силу декількох причин, до яких можна віднести: перехід від одноманітності навчальних програм, продиктованих Міністерством освіти і науки, до їх різноманіттю; посилення процесів регіоналізації вишів і різних освітніх систем; бурхливий розвиток менеджменту в освіті.

Сьогодні завданням вузу стає не тільки формування у студентів стійких спеціальних знань, але, перш за все - здібностей трудитись, жити і адаптуватися в мінливому світі (це особливо відноситься до спеціальностей, пов'язаних з інформаційними технологіями та автоматизацією в зв'язку з швидкою зміною таких технологій). В силу цього підготовка і захист самостійної дипломної бакалаврської роботи є найважливішою частиною системи якісної підготовки сучасного фахівця.

На випускаючих кафедрах навчально-наукового інституту Комп'ютерних систем і технологій «Індустрія 4.0» ОНАХТ питанню дипломного проектування традиційно приділяється багато уваги. 186 випускників факультетів Комп'ютерної інженерії, програмування і кіберзахисту і Комп'ютерних систем і автоматизації в 2019 році отримають бакалаврські дипломи про вищу освіту. Ці дипломи свідчать про те, що наші студенти не тільки вивчили запропоновану освітню програму, але і показали здатність до самостійної інженерної діяльності, до вирішення різних технічних проблем. До речі, кількість отриманих дипломів з відзнакою (6 на факультеті КІПтаКЗ, 7 на факультеті КСіА) також говорить про високий ступінь підготовки наших бакалаврів.

Кількість випускників за спеціальностями склало:

 • спеціальність 122 «Комп'ютерні науки» - 75 осіб;
 • спеціальність 123 «Комп'ютерна інженерія» - 55 осіб;
 • спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» - 45 осіб;
 • спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» - 11 осіб.

Відмінною особливістю захистів 2019 року є збільшення кількості комплексних міжкафедральних дипломів - 6 штук і внутрікафедральних - 5. Оновлення тематик дипломних робіт з різних спеціальностей становить від 85% до 97%. Різноманітність тематик дипломів і способів їх виконання свідчать про правильний підхід кафедр до дипломного проектування.

Звертає на себе увагу велика кількість наукових дипломних робіт по 151 спеціальності - 30, що свідчить про потенційну можливість продовжувати ці дослідження в майбутньому, наприклад, в магістратурі і аспірантурі. Особливо радує кількість робіт, виконаних на замовлення підрозділів академії - 25, на замовлення промисловості - 14. Такі проекти, в основному на спеціальності 122, свідчать про те, що кафедри інституту при дипломному проектуванні можуть принести чималу лепту в розвиток академії.

Назви тем дипломів самі говорять за себе, для якого підрозділу вони потрібні, наприклад:

 • Розробка квест-гри "Вступи в ОНАХТ" (Лисенко Є.С., Орешет С.В., 122 спец.);
 • Розробка веб-додатку для популяризації майстер - класів ОНАХТ. (Приймак О.В., 122 спец.);
 • Розробка електронної залікової книжки (Степул А.М., Єнов Б.О., Вдовиченко М.І., 122 спец.);
 • Створення електронного кабінету студента (Ільєв В.В, 123 спец.)

Звертає на себе увагу і велика кількість інноваційних дипломів, які можна розвивати в якості самостійних робіт. Інновація - це результат інтелектуальної діяльності людини, нововведення. Прикладом інновації є виведення на ринок продукції з новими споживчими властивостями або якісним підвищенням ефективності виробничих систем.

Інноваційні дипломні проекти наших бакалаврів можуть цілком розвиватися в якості самостійних стартапів, наприклад:

 • Проектування і розробка гри у віртуальній реальності з використанням контролера Leap Motion (Кисленко М.О., Попов М.О, 123 спец.);
 • Аналіз побудови системи охолодження персонального комп’ютера на базі платформи Arduino (Шаріпов Р.А., 123 спец.);
 • Пошук помилок в програмному коді із застосуванням методів машинного навчання (Шевченко В.П., 122 спец.);
 • Автоматизація процесу керування утилізацією тепла димових газів із використанням теплового насосу (Гуцан В.В., 151 спец.);

Дипломні проекти, виконані за даними реальних підприємств, можуть принести відчутну користь при впровадженні вже сьогодні.

Це і самостійні роботи студентів, виконані на замовлення підприємств, і роботи, які можна використовувати в реальному виробництві після прив'язки до конкретного об'єкта, наприклад:

 • Проектування 3D моделі систем гарячого водопостачання та опалення для дошкільного закладу (Оганов Т.А., 122 спец.);
 • Розробка експертної системи для опрацювання даних поліклініки (Чернега В.О., 122 спец.);
 • Автоматизоване робоче місце співробітника відділу кадрів мережі магазинів Таврія-В (Димов О.В., 122 спец.);
 • Система обліку пацієнтів стоматологічної клініки (Борщьов Д.В., 122 спец.);

Аналіз дипломної тематики випускників інституту КСіТ "Індустрія 4.0» показує, що необхідно збільшувати число комплексних міжкафедральних дипломів, це дасть випускникам можливість перевірити себе в роботі в команді, що в даний час цінується на IT-підприємствах. Для поліпшення якості дипломного проектування пропонується також ширше координувати тематику проектів на замовлення підрозділів академії, тому що комп'ютери у нас є всюди, а рівень і якість їх використання іноді залишає бажати кращого. Також бажано посилити зв'язок з виробництвом, наприклад, організувати захист дипломних проектів, виконаних на замовлення підприємств, саме на IT-виробництвах.

 

Директор інституту комп'ютерних систем
і технологій «Індустрія 4.0» Сергій Котлик