Приймальна комісія

(048) 722-80-99
(048) 712-40-88

Час роботи:
з 9:00 до 17:00
вихідні: субота, неділя

Детальніше 

Ресурси

Розклад Науково-технічна бібліотека Студентське життя Дистанційне навчання

Новини / події / оголошення


3 травня 2019

Студентська наукова конференція з інформаційних технологій в ОНАХТ

З чого складається навчальний процес в будь-якому виші? Це лекції, практичні заняття та лабораторні роботи, заліки, іспити, різні практики і підготовка диплому. Це основна структура навчального навантаження. Однак, крім перерахованого вище, важливими є олімпіади та студентські наукові конференції. Звичайно, останні заходи більше стосуються тих студентів, які захотіли пов'язати свою долю з розвитком знань, з наукою.

Наукова студентська конференція - це особлива форма навчальної та позанавчальної діяльності, форма представлення результатів науково-дослідної роботи студентів. Основними цілями проведення таких конференцій є виявлення талановитих, обдарованих студентів, стимулювання інтересу до наукової діяльності, до практичного використання отриманих знань в різних областях.

Участь в таких заходах, безсумнівно, може розвинути лідерські якості та дати поштовх до особистісного зростання. І що не менш важливо, студент що веде активну наукову діяльність, студент, який не боїться публічно дискутувати на обрану тему, часто потрапляє в поле зору майбутніх роботодавців.

В ОНАХТ 22 квітня 2019 року із успіхом пройшла ХІХ Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених, аспірантів і студентів "Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій".Вже з назви видно, що це були вчені збори молодих айтішників, які представляли на суд однолітків і викладачів свої результати наукової роботи (для багатьох це взагалі перші кроки на ниві публічної доповіді та захисту своїх ідей).

Тези доповідей для публікації та обговорення надіслала майже сотня студентів (причому третина з них - з інших вишів). Поряд зі студентами участь у конференції взяли аспіранти, докторанти, молоді співробітники кафедр вишів. Відрадно, що в поточному році великий інтерес до наукових доповідей проявили старшокурсники коледжів, в яких є підготовка молодших спеціалістів з інформаційних напрямків. Зацікавленість в цій конференції проявили виші багатьох міст, в тому числі Харкова, Києва, Вінниці. Своє бачення розвитку IT-галузі представили також Одеські політехнічний університет і національний університет.

Конференція проходила в корпусі ОНАХТ на Дворянській, 1/3, в двох секціях - "Комп'ютерна інженерія" та "IT-технології", до її початку були надруковані збірник доповідей і програма. На пленарному засіданні були заслухані доповіді за досить цікавою тематикою - інформаційний моніторинг популярності вишів в Україні, проектування енергоефективних оптичних мереж, створення цікавих комп'ютерних квест-ігор, розробка комп'ютерних програм для медицини. З цими доповідями виступили магістранти ОНАХТ Аня Вінник і Тарас Кутовий, студентка IV курсу ОНАХТ Віка Орешет, студент IV курсу Коледжу промислової автоматики та інформаційних технологій ОНАХТ Женя Гусак.

Особливо вразила присутніх доповідь Євгена Гусака "Розробка мобільних додатків для розпізнавання злоякісних захворювань шкіри", присвячений створенню програми, здатної на підставі фото родимки, зробленого смартфоном, визначити ймовірність виникнення ракового захворювання - меланоми. Як зазначає сам автор, розроблений додаток не може замінити консультації кваліфікованого лікаря, проте це хороший спосіб дізнатися про небезпеку і вчасно звернутися за допомогою до медичного закладу. У процесі наукових досліджень була використана архітектура нейронної мережі MobileNetV2, програма розроблена в середовищі Qt Creator sublime text 3 за допомогою алгоритмічних мов C++, Python. В принципі, ця розробка - готовий стартап, за умови, якщо знайдеться спонсор для її просування.

Надалі робота секцій конференції була присвячена таким цікавим темам, як Інтелектуальні інформаційні технології, Системи і методи захисту комп'ютерної інформації, Математичне моделювання, Розробка комп'ютерних ігор, Комп'ютерні та мікропроцесорні системи, Системне програмування і технічна кібернетика. Студенти заслухали десятки доповідей, кращі з яких були відзначені сертифікатами.

Проведена студентська конференція показала великий інтерес молоді до створення програмного забезпечення, розробці WEB-додатків, проектування комунікаційних мереж, комп'ютерних ігор, до штучного інтелекту, до методів кіберзахисту. Сподіваємося, що наступна, ювілейна IT-конференція збере під свої знамена ще більше однодумців, студентів і молодих вчених!Директор Інституту комп'ютерних систем і технологій "Індустрія 4.0" Сергій Котлик

3 травня 2019

25 квітня 2019 року в Одеській національній академії харчових технології було проведено круглий стіл на тему «Розвиток сенсорного аналізу від теорії до практики»

Серед присутніх були не тільки представники ОНАХТ, а й спікери і запрошені гості: заступник голови правління ПТК «Шабо» Понаморенко Т. В., менеджер з розробки харчових продуктів RND Кисельов С.В., експерт з регіонального розвитку етно-туристичного комплексу «Фрумушика Нова» Мельник Юрій.

У порядку денному розглядались наступні питання:

1. Вступне слово ректора ОНАХТ

2. Презентація на тему «Розвиток сенсорного аналізу від теорії до практики», декан факультету ТВтаТБ доц. Саркісян Г.О.

3. Виступи спікерів

4. Дискусія

5. Підведення підсумків.

За результатами роботи круглого стола було розроблено заходи щодо впровадження системи навчання методам сенсорного аналізу, як елементу концепції «Циклу розробки харчових продуктів»

Основний акцент підготовки спеціалістів з харчових технологій поступово зміщується з супроводження поточного виробництва до супроводження розробки нових найменувань продукції, інноваційних продуктів тощо. Методи сенсорного аналізу, зокрема профільно-дескрипторний метод, є невід’ємною частиною циклу розробки нових харчових продуктів. Вони використовуються на усіх його стадіях – під час маркетингових досліджень, розробки концепції продукту, технічного завдання на розробку, створення дослідних та пілотних зразків, оцінки сприйняття нового продукту споживачами та його комерціалізації.

Тому викладання принципів проведення сенсорних досліджень на усіх етапах розробки продукту та його життєвого циклу є дуже важливим для формування мислення спеціалістів з усіх галузей харчового виробництва.

Для його впровадження на кафедрах ОНАХТ рекомендовано здійснити наступні заходи:

1. Створити сенсорну експертну панель з метою дослідження цільових продуктів у сфері професійних компетенцій майбутніх спеціалістів.

2. Провести навчання експертів на зразках відповідної продукції.3. Створити словник дескрипторів для описання цільових продуктів.

4. Адаптувати або розробити методики сенсорних досліджень цільових продуктів (з акцентом на профільно-дескрипторний метод).

5. Розробити типові технічні завдання на дослідження цільових продуктів з використанням методів сенсорного аналізу (тести під час маркетингових досліджень, експрес-тести дослідних зразків, споживчі дослідження та ін.) та програми досліджень тощо.

6. Розробити типові технічні завдання на розробку нових продуктів.

7. Визначити основні стадії циклу розробки харчових продуктів цільових галузей, створити алгоритми усіх процесів, які задіяні у розробці та імплементувати до циклу методи сенсорного аналізу.

8. Провести обговорення створених методів та циклів розробки з участю представників різних кафедр, визначити «лідерів» і рекомендувати найкращі методики для доробки і імплементації в якості типових методів сенсорних досліджень та типового циклу розробки харчових продуктів.

9. Створити єдину базу даних результатів досліджень методами сенсорного аналізу (зокрема, маркетингових і споживчих досліджень) з метою аналізу результатів з використанням підходу BIG DATA і прогнозування бажаних напрямків змін функціональних та споживчих властивостей продуктів під час розробки нових найменувань та категорій продукції.

Резолюцією круглого столу стала імплементація начальної дисципліни «Основи сенсорного аналізу харчових продуктів» в освітній процес для СВО бакалавр, спеціальності 181 «Харчові технології» та розробка і запровадження ОНП магістра «Сенсорний аналіз харчових продуктів» за спеціальністю 181 «Харчові технології».


3 травня 2019

Щиро вітаємо з перемогою у фіналі Всеукраїнської студентської олімпіади з галузі знань «Електрична інженерія» зі спеціальності «Енергетичне машинобудування» («Холодильні машини і установки»)

Щиро вітаємо з перемогою Шараєва Максима Олександровича (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти) та Климашенко Романа Вікторовича (другий (магістерський) рівень вищої освіти),

студентів факультету Низькотемпературної техніки та інженерної механіки (декан Жихарєва Наталія Віталіївна) у фіналі Всеукраїнської студентської олімпіади з галузі знань 14 «Електрична інженерія»

зі спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» («Холодильні машини і установки»).

Бажаємо міцного здоров’я, подальшої жаги до знань, наполегливості у навчанні, творчих злетів та нових перемог! Висловлюємо подяку завідувачу кафедри Холодильних установок і кондиціювання повітря

Хмельнюку Михайлу Георгійовичу та керівникам, кандидату технічних наук, доценту кафедри Желібі Юрію Олександровичу, кандидату технічних наук, доценту кафедри Кріогенної техніки Соколовській-Єфіменко Вікторіії Вікторівні за плідну працю з підготовки переможців!

Інформація надана
Навчально-методичним центром забезпечення якості вищої освіти

30 квітня 2019

Щиро вітаємо з перемогою у фіналі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Рекреалогія»

Щиро вітаємо з перемогою Златову Юлію, студентку факультету Технології вина та туристичного бізнесу, (декан Саркісян Ганна Овсепівна) у фіналі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Рекреалогія»!

Бажаємо натхнення в навчанні, міцного здоров’я, нових досягнень та перемог!

Висловлюємо подяку завідувачу кафедри Туристичного бізнесу та рекреації, д.е.н., професору Меліх Олені Олександрівні та керівнику к.г.н., доценту кафедри Орловій Марії Леонідівні за плідну працю з підготовки переможця!

Інформація надана
Навчально-методичним центром забезпечення якості вищої освіти

25 квітня 2019

Вітаємо з дипломом першого ступеню Мартинюк Людмилу!

Щиро вітаємо з дипломом першого ступеню Мартинюк Людмилу, студентку І курсу факультету Технології вина та туристичного бізнесу, (декан факультету к.т.н., доцент Саркісян Ганна Овсепівна) за усну доповідь на VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції вчених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва і переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства» у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 17-18 квітня 2019 року).
Бажаємо міцного здоров’я, наснаги, наполегливості у навчанні та нових перемог!

Висловлюємо подяку науковому керівнику, доценту кафедри біоінженерії і води, к.т.н., доценту Палвашовій Ганні Ігорівні за виховання та плідну працю з підготовки талановитої молоді!

Інформація надана факультетом Технології вина та туристичного бізнесу