Приймальна комісія

(048) 722-80-99
(048) 712-40-88

Час роботи:
з 9:00 до 17:00
вихідні: субота, неділя

Детальніше 

Ресурси

Розклад Науково-технічна бібліотека Студентське життя Центр дистанційного навчання

Новини / події / оголошення


13 вересня 2018

Викладачі ОНАХТ взяли участь у 26-ій Міжнародній конференції ICFMH - FoodMicro 2018 «Біорізноманіття мікроорганізмів харчового походження» в Берліні

З 3 по 6 вересня 2018 року в Берліні (Німеччина) відбулася 26-а Міжнародна конференція ICFMH - FoodMicro 2018 «Біорізноманіття мікроорганізмів харчового походження».

В рамках конференції проходив 3-й симпозіум мережі мікробіологічних організацій FMTGN "Продовольча мікробіологія на практиці". Враховуючи результати наукових розробок в галузі мікробіології, ряд підручників, навчальних посібників, підготовлених фахівцями ОНАХТ, викладачі академії брали участь в роботі симпозіуму.

Учасниками практично з усіх країн Земної кулі було представлено понад 500 усних і стендових доповідей, тези яких опубліковані в збірнику на 557 сторінках.

Особлива увага, поряд з глибокими науковими досягненнями в галузі харчової мікробіології було приділено освіті та навчанню в галузі мікробіології харчових продуктів, а також поточних проблем і обмежень, чому, зокрема, були присвячені матеріали керівника 3-го симпозіуму FMTGN «Харчова мікробіологія. Освіта на практиці» Пітера Расфора (Любляна, Словенія), а також представлені нашою академією матеріали. Слід зазначити, що наші дослідження по експресному, точному, мультиплексному визначенню широко поширеного продуцента токсинів B.cereus, захищені 2-ма патентами на винаходи, викликали інтерес учасників і пріоритетно перегукувалися з науковими дослідженнями в цій області представників різних континентів.

Організаторам вдалося успішно інтегрувати зростаючі складні проблеми від мікробіології продуктів харчування, безпеки, гігієни та прогностичної мікробіології харчових продуктів до харчової біотехнології та нових молекулярних методів в харчовому контексті, а також застосувань корисних мікроорганізмів.

Інформація підготовлена співробітниками
Кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування

12 вересня 2018

11 – 13 жовтня 2018 р. в

Одеській національній академії харчових технологій

ВІДБУДЕТЬСЯ

VІ Міжнародна науково-практична конференція

«Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття»

 

Онлайн-реєстрація 

Запрошуємо науковців, докторантів, аспірантів, викладачів, колег, працівників промисловості і всіх бажаючих долучиться на нашої наукової спільноти!

12 вересня 2018

Запрошуємо на XII Науково-практичну конференцію "Пакувальна індустрія" (сучасні тренди розвитку)

18-19.09.2018 року у м. Одеса (Аркадія, готель "Morskoy") пройде XII Науково-практична конференція "Пакувальна індустрія" (сучасні тренди розвитку).
Організатори:
Клуб пакувальників України
Інформаційно-аналітичний центр "Упаковка"
Одеська національна академія харчових технологій

12 вересня 2018

13-14 вересня 2018 р. відбудуться відкриті лекції викладачів академії

13 вересня 2018 р.:

  • о 9.30 в аудиторії Б-411 (Канатна 112) відбудеться відкрита лекція доцента кафедри біоінженерії і води Палвашової Ганни Ігорівни. Тема лекції «Промисловий та науковий туризм».

14 вересня 2018 р.:

  • о 11.30 в аудиторії Д-400 (Канатна 112) відбудеться відкрита лекція професора кафедри фізики і матеріалознавства Федосова Сергія Никифоровича. Тема лекції «Механічні коливання».

Інформація надана
Навчально-методичним центром забезпечення якості вищої освіти

12 вересня 2018

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до публікації статті у фаховому Міжвузівському збірнику наукових праць «Наукові нотатки» Луцького національного технічного університету. Серія: Технічні науки.
Прийом наукових статей до чергового номеру Міжвузівського збірника «Наукові нотатки» триває до 15 грудня 2018 року. Збірник буде опублікований у січні 2019 року, датуватиметься 2018 роком.
До видання приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів, студентів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.
Вартість публікації становить 45 грн. за одну сторінку друкованого тексту. Автор отримує один примірник збірника.

Рахунок на оплату виставляється після підтвердження Редакційною колегією про прийняття статі до друку.
Свідоцтво Міністерства юстиції України про державну реєстрацію: Серія КВ №15901-4373ПР від 13.11.2009 р.
Включено до Переліку наукових фахових видань України наказ МОН України №528 від 12.02.2015 року та в наукометричну базу РИНЦ.
Правила оформлення наукових статей та зразок заповнення авторської довідки у прикріплених файлах.
Довідки з питань публікації та прийому матеріалів у збірник «НАУКОВІ НОТАТКИ» можна отримати у технічного секретаря – Савюка Ігоря Віталійовича

за тел. (0332) 262519; 0953152172 notatki@ukr.net
Адреса: 43018, м. Луцьк, вул. Потебні, 56, к. 34