Факультет енергоменеджменту, технологічного обладнання та технічного дизайну


Декан
Декан
к.т.н., доц.
Орлова Світлана Сергіївна,
ауд. В-323,
тел. 712-42-00


Сайт факультета

Згідно наказу №254-01 від 15.09.2017 р. ( Наказ про зміни в структурі академії 254-01 від 15.09.17) факультет енергоменеджменту, технологічного обладнання та технічного дизайну ліквідується з 01.02.2018 р. 

Становлення та розвиток факультету енергоменеджменту, технологічного обладнання та технічного дизайну органічно пов'язане з історією академії.
Більшість випускників шкіл, коледжів, технікумів покладаються у виборі майбутньої професії на своїх батьків, друзів, родичів і знайомих. Одні з них шукають відповіді в просторах Інтернету та у довідниках ВНЗ. А інші приходять на «День відкритих дверей Інституту Механіки, автоматизації та робототехніки ім. П.М. Платонова».
Одержавши вичерпні відповіді на будь-які питання, що дозволяють максимально чітко визначитися з вибором майбутньої професії, і одержавши докладну інформацію про спеціальності факультету роблять свій вибір миттєво зупиняючи свій вибір саме на нас! На професіоналах! На лідерах!
Факультет енергоменеджменту, технологічного обладнання та технічного дизайну має великий досвід підготовки висококваліфікованих інженерів. Сьогодні на факультеті готують бакалаврів і магістрів за напрямками:

«ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»

Освітні програми:

 • «Обладнання переробних виробництв»
 • «Обладнання харчових виробництв»
 • «Обладнання хлібопекарського, макаронного і кондитерського виробництв»
 • «Енергетичний менеджмент»

 

Програми підготовки:

 • «Енергетична безпека та енергетичний менеджмент»
 • «Обладнання харчових виробництв»
 • «Обладнання зернових виробництв»
 • «Вибухобезпека зернопереробних підприємств»
 • «Промислова вентиляція та кондиціювання»
 • «Підйомно-транспортні машини»
 • «Харчова побутова техніка»
 • «Холодильне обладнання»
 • «Технічний сервіс»
 • «Технічний дизайн»
 • «Триботехника»
 • «Технічний рестайлинг»
 • «Промислові роботи в галузевих виробництвах»

 

Підготовка здійснюється за денною та заочною формами навчання на бюджетній та контрактній основах.
Факультет енергоменеджменту, технологічного обладнання та технічного дизайну має великий досвід підготовки висококваліфікованих інженерів.
Молоді фахівці затребувані:

 • у науково-дослідних і проектно-технологічних бюро;
 • на машинобудівних і ремонтно-механічних заводах;
 • у монтажно-налагоджувальні організаціях;
 • на діючих підприємствах зернопереробної і харчової промисловості;
 • у регіональних інспекціях з енергоефективності;
 • у консалтингових і комерційних підприємствах енергетичного сервісу;
 • у службах енергозабезпечення та інфраструктури при обласній адміністрації, мерії, районних адміністраціях;
 • у службах енергоменеджменту, що забезпечують успіх різних галузей економіки;
 • на великих передових підприємствах з питань энергоэффективности;
 • у проектних і налагоджувальних організаціях для планування та керування процесами впровадження інноваційних технологій.

Випускники займають керівні посади (головних механіків, головних інженерів, директорів, менеджерів (керуючих) на виробництві, енергоменеджерів, експертів з енергопостачання та енергоефективності) на елеваторах і хлібоприймальних підприємствах, млинових, круп′яних і комбікормових заводах, макаронних, харчосмакових, кондитерських фабриках, хлібозаводах, молзаводах, маслосирзаводах, м′ясокомбінатах і ін. підприємствах харчової промисловості.

Програми навчання дозволяють отримати 

 • високоякісну вищу освіту;
 • уміння і практичні навички для роботи на широкому спектрі підприємств;
 • забезпечувати ефективну роботу будь-якого технологічного і транспортного обладнання;
 • обслуговувати пакувальне обладнання, холодильну техніку;
 • здійснювати високоякісний технічний сервіс;
 • оволодіти основами дизайну, ергономіки та енергоменеджменту.

«ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»

Освітня програма:
Машини і технології паковання

Що таке упаковка знає кожний, але усе ще звучить на просторах Інтернету це питання - "А що ж таке упаковка?".
І так, давайте визначимо поняття!


Упаковка - це зовнішня оболонка товару, що виконує роль зберігання, захисту, а так само реклами та бренду компанії, яка пропонує свої товари. Залежно від політики компанії, цілей і специфічності продукції, упаковка може виготовлятися із найрізноманітніших матеріалах.
Освітня програма "Машини і технології паковання" це:

 • монтаж і обслуговування обладнання для харчової, зернопереробної, хімічної, фармацевтичної та інших галузей промисловості:
 • розробка і виробництво обладнання для виробництва, розливу і упаковки харчової та технічної рідин;
 • конструювання та виробництво обладнання для виготовлення герметичної тари і упаковки;
 • оптимальне співвідношення якості виготовлення та вартості обладнання, що дозволяє знизити витрати на придбання, експлуатацію і догляд за машинами під час строку їх служби.

Програми підготовки:

 • «Технічний дизайн»
 • «Технічна ергономіка»
 • «Основи конструювання і дизайн упаковки»
 • «Технологія та обладнання для виготовлення пакувальних матеріалів»
 • «Технологія паковання, зберігання пакованої продукції та утилізація використаних упаковок»
 • «Обладнання для виготовлення герметичної тари та упаковки»
 • «Конструювання пакувальних машин і обладнання»
 • «Робототехніка»

 

При навчанні за спеціальністю «Прикладна механіка» використовують сучасну комп'ютеризовану проектно-конструкторську базу, що є стрижнем виробничого процесу.


На факультеті в 2015 році почата підготовка магістрів за фахом «Енергетичний менеджмент»!

Необхідність у фахівцях обумовлена розвитком ринкових відносин в Україні, структурною перебудовою галузей і входженням України у світовий економічний простір, зокрема, у ВТО.
В умовах постійно зростаючих цін на ТЕР, дефіциту засобів у федеральному, обласному й муніципальному бюджетах особливу актуальність здобуває енергетичний менеджмент - керування та оптимізація енергоспоживання і витрат на енергоносії. Визнання важливості енергії як ресурсу, що вимагає такого ж менеджменту, як будь-який дорогий продукт, є першим кроком до поліпшення енергетичної та екологічної ефективності.

Енергія - це товар. У цей час однією із пріоритетних проблем людства є енергетичні ресурси. Хто володіє енергоносіями, хто вміє ефективно використовувати їх у промисловості, у товарах і послугах - той процвітає. Хто не вміє управляти потоками енергії, той рано або пізно стане банкрутом.

Ще більш категоричний принцип - «енергія - це товар» став в умовах глобальної енергетичної кризи.
Підготовку фахівців на факультеті енергоменеджменту, технологічного обладнання та технічного дизайну здійснюють дві випускаючі кафедри:

«Процесів, обладнання та енергетичного менеджменту», завідувач кафедри д.т.н., професор Бурдо Олег Григорович та «Технологічне обладнання зернових виробництв» - д.т.н., проф. Гапонюк Олег Іванович – провідні в Україні, з давніми традиціями, що засновані видатними вченими і педагогами.

До складу факультету також входять наступні кафедри:

 • фізики і матеріалознавства – завідувач кафедри д.ф-мат.н., проф. Сергєєва О.Є.,
 • інженерної графіки та технічного дизайну – завідувач кафедри д.т.н., проф. Іванова Л.О.

Основу програм та дисциплін, що вивчаються студентами складають традиції та інновації.
Підготовку інженерів-механіків забезпечує 14 професорів, докторів технічних наук, 22 доцента, кандидата технічних наук, 4 асистентів, кандидата технічних наук, 2 старших викладача та 7 асистентів.
За роки історії на факультеті підготовлено більше 10 тисяч висококваліфікованих спеціалістів для підприємств зернопереробної та харчової галузей, які успішно працюють як в Україні так і в країнах світу.
Підготовка фахівців здійснюється як за держзамовленням, так і за контрактною формою навчання.

Програми навчання на факультеті енергоменеджменту, технологічного обладнання та технічного дизайну дозволяють отримати високоякісну вищу освіту, уміння і практичні навички для роботи на широкому спектрі підприємств, забезпечувати ефективну роботу будь-якого технологічного і транспортного обладнання, обслуговувати пакувальне обладнання, холодильну техніку здійснювати високоякісний технічний сервіс і оволодіти основами дизайну, ергономіки та енергоменеджменту.
Навчальні плани передбачають підготовку фахівців широкого профілю, вивчення комплексу гуманітарних, фундаментальних, загальнотехнічних і спеціальних дисциплін, що формують високий професійний рівень.
Навчальну, виробничу, переддипломну практики студенти нашого факультету проходять на провідних підприємствах харчової та переробної промисловості міста Одеси та ін. міст України.
На нашому факультеті велику увагу приділяють розвиткові творчих здібностей студентів, залученню їх до науково-дослідної, проектно-конструкторської діяльності і керування роботою академії.
Молоді фахівці затребувані:

 • у науково-дослідних і проектно-технологічних бюро,
 • на машинобудівних і ремонтно-механічних заводах,
 • у монтажно-налагоджувальні організаціях
 • на діючих підприємствах зернопереробної і харчової промисловості
 • у регіональних інспекціях з енергоефективності
 • у консалтингових і комерційних підприємствах енергетичного сервісу
 • у службах енергозабезпечення та інфраструктури при обласній адміністрації, мерії, районних адміністраціях
 • у службах енергоменеджменту, що забезпечують успіх різних галузей економіки
 • на великих передових підприємствах з питань энергоэффективности
 • у проектних і налагоджувальних організаціях для планування та керування процесами впровадження інноваційних технологій.

Випускники нашого факультету займають керівні посади (головних механіків, головних інженерів, директорів, менеджерів (керуючих) на виробництві, енергоменеджерів, експертів з енергопостачання та енергоефективності) на елеваторах і хлібоприймальних підприємствах, млинових, круп′яних і комбікормових заводах, макаронних, харчосмакових, кондитерських фабриках, хлібозаводах, молзаводах, маслосирзаводах, м′ясокомбінатах і ін. підприємствах харчової промисловості.

Колектив факультету пишається досягненнями своїх випускників, таких як: Б.В. Буркинський - доктор екон. наук, проф., лауреат держ. премії України в області науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, академік НАН України, директор Інституту проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України; Д.В. Іоргачов - глава правління ВАТ «Одескабель»; В.Т. Гулавський - директор Новоукраїнського комбінату хлібопродуктів (КХП); С.В. Безбах - директор Гайсинського КХП; А.Б. Коваленко - директор Гомельського КХП (Білорусь); К.В. Лазарєв - директор Білгородського КХП (Росія); А.С. Полярський - директор Тираспольського консервного заводу (Наддністрянщина) і ін.

Бажаєшь смак життя пізнати –
до нас потрібно поступати!