Міжвузівська наукова студентська конференція

 

МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

 

Одеської національної академії харчових технологій

 

відбудеться з 26-29 березня 2019 року

 

ДЛЯ СВОЄЧАСНОГО ВИДАННЯ ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

необхідно до 14 березня 2019 року надати пропозиції українською мовою електронною поштою на електронну адресу inteuniversity.konf.onaft@gmail.com (з позначкою «Студ. конф. ОНАХТ_26.2019»), у редакторі Microsoft Word 2007 або на електронному носії та у паперовому вигляді аналогічно програм останніх років та пройти онлайн-реєстрацію
Увага!

  • для Навчально-наукових інститутів комп’ютерних систем і технологій «Індустрія 4.0» ім. П.М. Платонова, Технологічного інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова, Інституту прикладної економіки і менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна – до кімн. А-147 (НДІ), тел. 11-30;
  • для Навчально-наукового інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського – директору інституту доктору техн. наук Косому Борису Володимировичу та на ел. адресу: tasir.onaft@gmail.com

Оргкомітет пропонує завідувачам кафедр, науковим керівникам здійснювати ретельний відбір доповідей студентів щодо участі у конференції, а також приволікати студентів коледжів Механіко-технологічного, Технічного, Промислової автоматики і Газової та нафтової промисловості для участі у конференції.

 

≡ Зразок оформлення пропозицій щодо Програми Міжвузівської наукової студентської конференції≡

 

ФАКУЛЬТЕТ
Інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу
СЕКЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ РЕСТОРАННОГО І ОЗДОРОВЧОГО ХАРЧУВАННЯ  
Засідання
26 березня 2019 року о 1330 , ауд. А-427
Наукові керівники – проф. Тележенко Л.М., доц. Салавеліс А.Д.
Секретар – асист. Петров П.П.

 

1. Використання мікропартикуляту концентрованих сироваткових білків у кулінарній продукції

      Студент СВО «Магістр» ф-ту ІТХіРГБ Капчан В.І.

      Наукові керівники: проф. Тележенко Л.М., доц. Дідух Г.В.

... ...

... ...

... ...

 

8. Розробка технології функціональних швидкозаморожених овочевих салатів з використанням водоростей

      Студент СВО «Бакалавр» ф-ту ІТХіРГБ Андрєєва А.А.

      Науковий керівник – доц. Козонова Ю.О.

 

Зав. кафедри ТРіОХ, проф.                                                                                                Л.М. Тележенко
             (дата)

 

 Програма конференції в електронному вигляді - 2019