Приймальна комісія

(048) 722-80-99
(048) 712-40-88

Час роботи:
понеділок - неділя
з 8:00 до 18:00

Детальніше 

Ресурси

Розклад Науково-технічна бібліотека Студентське життя Дистанційне навчання

КА2: Співпраця задля інновацій


Стратегічні партнерства

 

≡ Цілі: ≡

  • Зміцнення співпраці між ЗВО та ключовими стейкхолдерами (підприємствами, науково-дослідними установами, соціальними партнерами, місцевими / регіональними органами влади, іншими організаціями у галузі освіти, професійної підготовки або молодіжної політики) заради сприяння якості та інноваціям у вищій освіті.

 

≡ Основні види діяльності за напрямом: ≡

  • Розроблення, тестування, запровадження нових спільних навчальних планів і програм, спільних модулів, інтенсивних програм навчання.
  • Розвиток співпраці з підприємствами в рамках проектів з метою вивчення прикладів з реального життя.
  • Використання потенціалу відкритих освітніх ресурсів, спільного (колективного) та персоналізованого навчання.
  • Інтеграція різноманітних форм і методів навчання (дистанційного, заочного, модульного).

 

Участь країн-партнерів, в тому числі України, можлива як партнера за умов унікального досвіду та обгрунтованої доданої вартості участі в такому партнерстві.

Партнерами можуть бути вищі навчальні заклади та інші організації (органи влади, громадські організації, підприємства тощо).

Деталі: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/stratehichni-partnerstva.html

 

Альянси знань

 

≡ Цілі: ≡

  • Посилити структуровану та довготермінову співпрацю між ЗВО і підприємствами задля пошуку інноваційних шляхів вироблення і поширення знань у проектах, націлених на результат, зокрема у новітніх галузях.

 

≡ Основні види діяльності за напрямом: ≡

  • Розроблення нових мультидисциплінарних навчальних планів, що відповідають потребам бізнесу.
  • Стимулювання розвитку у студентів, викладачів і працівників компаній підприємницького способу мислення.
  • Сприяння обміну, поширенню та спільному створенню нових знань за участю ЗВО і підприємств.

 

Участь країн-партнерів, в тому числі України, можлива як партнера за умов унікального досвіду та обгрунтованої доданої вартості участі в такому альянсі.

Партнерами можуть бути ЗВО та інші організації (органи влади, громадські організації, підприємства тощо)

Деталі: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/aliansy-znan.html

 

Розвиток потенціалу вищої освіти (ex-TEMPUS)

 

≡ Основні види діяльності за напрямом: ≡

Два типи проектів співпраці держав-членів ЄС, інших європейських держав, країн-кандидатів (усього 34) з країнами-сусідами, Росією, країнами Азії, Латинської Америки, Африки, Карибського басейну та Тихоокеанського регіону (близько 150 країн-партнерів):

 

Спільні проекти: Нові навчальні плани та програми, методологія викладання та навчання, розвиток (підвищення кваліфікації) персоналу, забезпечення якості, урядування, інструменти Болонського процесу

  • Структурні проекти: Реформи на національному рівні за участю органів влади в країнах-партнерах (модернізація освітньої політики, заходи із запровадження Болонського процесу, урядування та менеджмент в системі вищої освіти…)

+ Додатковий компонент мобільності в обох напрямах –з ЄС та до ЄС для країн Європейської політики сусідства та країн-кандидатів (які не мають Національних агентств): для студентів і працівників, ті ж правила, що й для кредитної мобільності (максимум 12 місяців).

Україна є повноправним учасником напряму та може як ініціювати проекти та бути кординатором-заявником, так і бути рівноправним партнером проектів.

Партнерами можуть бути ЗВО та інші організації (органи влади, громадські організації, підприємства тощо)

Деталі: http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus.html

 

Одеська національна академія харчових технологій є учасником проекту з розвитку потенціалу вищої освіти «Поліпшення навичок з лабораторної практики у фахівців агро-продовольчого сектору Східної Європи/Ag-Lab» №586383-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA2-CBHE-JP

 Додаткова інформація ERASMUS + PROJECT: AG-LAB

Більше корисної інформації про КА2 за посиланнями:

Національний Еразмус+офіс–Україна http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi.html

Офіційний сайт Еразмус+ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations/innovation-good-practices_en

Новини проекту