Конференція - Удосконалення процесів та обладнання харчових та хімічних виробництв


 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Міжнародна наукова конференція

«Удосконалення процесів та обладнання харчових та хімічних виробництв»

відбудеться

3–8 вересня 2018 року

 

в приміщенні Одеської національної академії харчових технологій

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

 

≡ НАУКОВА ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ ≡

 • Теоретичні та експериментальні дослідження гідродинамічних, теплових і масообмінних пропроцесів.
 • Моделювання комбінованих процесів переносу. Оптимізація обладнання і систем.
 • Застосування теплових насосів, теплових труб, холодильних машин.
 • Енергоефективність. Ресурсозберігаючі та еко-логічно безпечні енерготехнології.
 • Технології неенергоємних продуктів, смакоаро-тичних добавок.
 • Сучасне обладнання й автоматизація виноробних, м'ясних, консервних, молочних, хлібопекарні, зернопереробних, харчоконцентратних і кондитерських виробництв.
 • Сучасне обладнання хімічних і нафто-хімічних виробництв.
 • Сучасні технології упаковки.

≡ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ ≡

Доповіді конференції будуть опубліковані до початку конференції у електронному збірнику праць конференції.

Для тез доповідей: обсяг матеріалів до 2 сторінок А4 з полями ¬ 2,0 см - всюди, колонтитули - 1,25 см. Матеріал повинен бути підготовлений на комп'ютері в редакторі Microsoft Word 97-2003. Шрифт Times New Roman, стиль звичайний, міжрядковий інтервал – одинарний, абзацний відступ – 0,63 см, шрифт – 14 пунктів (крім назви до-скарбу – 16 пт, напівжирний). Розстановка переносів - автоматична.

Для публікації в електронному збірнику будуть прийматися тільки наукові та науково-технічні доповіді за вищевикладеною тематикою конференції українською, російською або англійською мовами обсягом не менше 3 і не більше 6 сторінок комп'ютерного тексту формату А4 з полями: справа – 2,0 см, зліва – 3,0 см, зверху – 2,5 см, знизу – 3,5 см, колонтитули – 1,25 см.

При оформленні електронного варіанту статті необхідно використовувати стандартний шаблон, представлений на сайті https://onaft.edu.ua/ipefcp . Матеріал повинен бути підготований на комп'ютері в редакторі Microsoft Word 97-2003. Шрифт Times New Roman, стиль звичайний, міжрядковий інтервал – одинарний, абзацний відступ – 0,63 см, шрифт – 10 пунктів (крім назви доповіді). Розміщення - автоматичне.

Текст доповіді повинен відповідати такій структурі:

 • УДК у верхньому лівому кутку сторінки;
 • Назва доповіді друкують через один інтервал (10 пунктів) напівжирними великими літерами по центру сторінки шрифтом у 14 пунктів, нижче - назва доповіді на англійською мовою;
 • Напівжирним шрифтом через інтервал (10 пунктів) друкують прізвища й ініціали авторів із зазначенням наукового ступеню та звання, нижче – повна назва організації та міста, нижче – та ж інформація на англійській мові;
 • Через 1 інтервал друкують курсивом анотацію (мовою статті та abstract англійською мовою), обсягом не менш як 1500 знаків, з нового рядка звичайним шрифтом - ключові слова мовою статті та англійською (не більше 8); вирівнювання тексту «по ширині»;
 • Основний текст доповіді друкують через 1 інтервал з вирівнюванням тексту по ширині. У тексті потрібно відобразити постановку проблеми, мету статті (завдання), в кінці доповіді – висновки і список літератури.
 • Малюнки виконуються чорно-білими, діаграми – в градаціях сірого. Малюнки, виконані в графічних редакторах, повинні бути про дубльовані окремими графічними файлами.
 • Діаграми Excel дублювати окремим файлом.
 • Формули набираються у вбудованому редакторі Microsoft Equation. Стиль і розміри формул:шрифти: Symbol (Грецькі літери і символи), решта – Times New Roman; накреслення: змінна - похила (курсив), решта - звичайні; розміри (пт.): Звичайний - 10; Великий індекс - 7; Дрібний індекс - 6; Великий символ - 16; Дрібний символ - 10.

 

Матеріали, які не відповідають наведеним вимогам, без електронної версії або направлені після 15 травня 2018 р, не приймаються.

 

З числа статей, надісланих до 15 травня 2018 року, редколегією будуть відібрані та рекомендовані для видання у журналі «Наукові праці» ОНАХТ, який увійшов в наступні наукометричні бази: Google Scholar, eLibrary, EBSCO, ULRICHSWEB, USJ, тощо. Більш детальна інформація на сайті: http://sciworks.onaft.edu.ua/
Публікація здійснюється за погодженням сторін. Після рецензування статті.

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПЛАТЕЖІВ

ГО «КМУ ОНАХТ»

Код ЄДРПОУ 36289108

Банк АБ «Укргазбанк»

МФО 320478

Р/р 26005148151

Призначення платежу: за участь у конференції ПАМК (ПІБ)

ОРГВНЕСОК

 • публікування статті у електронному збірнику праць – 50 грн, в тому числі НДС, за одну сторінку.
 • 400 грн (для аспірантів – 200 грн) передбачає: програму конференції, тези доповідей, електронний варіант праць конференції.
 • 500 грн – передбачає: пакет документів конференції (програма конференції, електронний збірник праць конференції, тези доповідей, екземпляр журналу «Наукові праці», випуск – 82. том – 1).

 Ключові дати:

15 травня 2018 – закінчення прийому матеріалів конференції для електронного збірника. 

25 травня 2018 – повідомлення про рекомендацію статті до публікації в журналі «Наукові праці».

 

Онлайн-реєстрація 

 

Запрошення на конференцію у електронному вигляді -2018

Програма конференції у електронному вигляді -2018