Приймальна комісія

(048) 722-80-99
(048) 712-40-88

Час роботи:
понеділок - неділя
з 8:00 до 18:00

Детальніше 

Ресурси

Розклад Науково-технічна бібліотека Студентське життя Дистанційне навчання

З історії Одеської Національної Академії Харчових Технологій


НОВІТНЯ ІСТОРІЯ ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
(2002-2015 р.р.)

Ректор ОНАПТ
Ректор ОНАХТ Б.В. Єгоров

За останні п'ять років наша академія істотно перетворилася. У вересні 2002-го року пішов відлік новітньої історії - Президент України Л.Д. Кучма підписав Указ про присвоєння національного статусу, який багато чому зобов'язував. Крім того, в системі вищої освіти почали стрімко наростати перетворення, пов'язані з приєднанням нашої країни до Болонського процесу, із зростаючими вимогами роботодавців до випускників ВНЗ, з наростанням обсягу і зміною структури знань при широкому впровадженні наукомістких інноваційних технологій виробництва харчових продуктів. Всі ці проблеми необхідно було вирішувати на тлі економічної ситуації, яка погіршилася, і умов діяльності державних вищих навчальних закладів.

Навесні 2003 року колектив академії успішно пройшов акредитацію всіх 14 спеціальностей і ВНЗ в цілому. Був отриманий сертифікат акредитації Міністерства освіти і науки України з IV-го, найвищого рівня акредитації. Весна 2003-го запам'яталася також виборами ректора, проведеними відповідно до Закону України «Про вищу освіту» за всіма канонами принципів демократії. Делегати конференції трудового колективу нашої академії одноголосно довірили мені право очолити керівництво ВНЗ. Разом з почуттям вдячності я здобув почуття глибокої відповідальності за долю нашої академії, за долі кожного студента, викладача та співробітника.

Починалося літо 2003-го року. Можливість подальшого функціонування академії все більше стала залежати від результатів фінансової діяльності, структура академії не повною мірою відповідала вимогам ринку освітніх послуг, різко зросли витрати на комунальні послуги, колектив академії зіткнувся з цілим рядом інших проблем економічного характеру. Однак, беручи в приклад стійкість, цілеспрямованість і працездатність наших попередників, ректорат академії розробив, а Вчена Рада затвердила нову концепцію довгострокового розвитку.

Жовтень 2003 р. Зліва направо: проректор з АГР і ЕР,
проф. О.А. Оргіян, ректор академії проф. Б.В. Єгоров,
проректор з наукової роботи проф. Е.Й. Жуковський,
проректор з навчальної роботи проф. О.І. Гапонюк,
проректор із закордонних зв'язків та виховної
роботи проф. Г.В. Ангелов

Насилу вірю в успіх тих керівників, які легко переходять з одного колективу в інший. У найважчі хвилини мене підтримали традиції нашої академії, мудрість і досвід наших керівників, з якими мені пощастило працювати і багато чому навчитися. В.Ф. Чайковський, ректор інституту, а пізніше академії, показував приклад здійснення мудрої кадрової політики. М.Д. Захаров, ректор академії, зумів зберегти наш ВНЗ в неспокійні роки перебудови і розвалу Радянського Союзу і довести до здобуття національного статусу. О.Ф. Загібалов, проректор з навчальної роботи академії, широко спирався на принципи демократії в управлінні і розвитку навчального процесу. Проректор Е.Й. Жуковський в будь-якій ситуації демонстрував оптимізм і тверезий, зважений підхід. Проректор Г.В. Ангелов завжди подавав приклад у вирішенні складних проблем людських взаємин в колективі. Беззмінний керівник нашої профспілки Т.В. Страхова завжди прагнула допомогти кожному співробітнику і викладачеві академії, дбала про їх здоров'я і відпочинок. Спираючись саме на цей колективний досвід, нова команда змогла виробити стратегію і тактику подальшого розвитку академії.

Стався ряд кадрових змін. Замість головного бухгалтера С.А. Симбірцевої в академію прийшла І.В. Звіряка, яка зуміла не тільки навести порядок в нашій фінансовій діяльності, а й згуртувала дружній колектив бухгалтерії. Деканом інженерно-економічного факультету був призначений доц. С.В. Котлік, завідувачем кафедри "Прикладної математики та обчислювальної техніки" був призначений доц. В.Е. Волков, завідуючої кафедрою «Технології хлібопекарських, кондитерських виробництв та технології харчування» була призначена доц. К.Г. Іоргачова, яка незабаром захистила докторську дисертацію і була обрана професором.

Зміни на ринку освітніх послуг вимагали вжиття невідкладних заходів щодо вдосконалення структури академії. Можливість отримати другу вищу освіту у нас існувала і раніше. Однак уваги цій роботі приділялося недостатньо. У 2002 році в академії отримали другу вищу освіту всього 22 людини і пройшли підвищення кваліфікації тільки 9 фахівців харчових підприємств. Сучасний принцип «освіта протягом усього життя» потребував перетворення структури факультету післядипломної освіти та підвищення кваліфікації. 17 жовтня 2003 року була проведена широка зустріч керівників Одеської області з керівниками харчових і зернопереробних підприємств. Голова Одеської обласної ради В.М. Новацький урочисто відкрив інститут післядипломної освіти та підвищення кваліфікації спеціалістів харчової та зернопереробної промисловості. Директором інституту була призначена доц. Л.Л. Гордієнко. Відразу ж почалася активна робота. Створений інститут став одним з найбільш успішних, в економічному та інших відносинах, підрозділів академії. За підтримки великих харчових і зернопереробних підприємств ми вперше почали проводити корпоративні семінари підвищення кваліфікації фахівців.

Вдосконалення форм і методів довузівської роботи з майбутніми абітурієнтами також потребувало структурних змін. 27 грудня 2003 року начальник Одеського обласного управління освіти і науки Д.М. Демченко урочисто відкрив новий структурний підрозділ - «Малу академію харчових технологій». Директором малої академії була призначена доц. Н.О. Денисюк, далі цю роботу очолила доц. О.О. Килименчук.

Голова Одеської обласної ради В.М. Новацький
під час урочистого відкриття інституту післядипломної
освіти та підвищення кваліфікації.
Праворуч директор інституту доц. Л.Л. Гордієнко

Восени 2003-го року на Вченій Раді академії було розглянуто питання про подальший розвиток інженерно-економічного факультету. На факультеті не було жодного доктора наук. Підготовка кандидатів наук також велася неефективно. В результаті була створена економічна координаційна рада, яку очолив наш випускник, директор інституту проблем ринку та екології НАН України, академік, проф. Б.В. Буркинський. Завідувачем кафедри «Економіки підприємства» став проф. В.Є. Глушков. У грудні 2004 р. після успішного захисту докторської дисертації цю кафедру очолив П.В. Осипов. «Інженерно-економічний факультет» став факультетом «Економіки, менеджменту і бізнесу».

Розвиток навчального процесу та виховної роботи в цей період охарактеризувався рядом нововведень, а також відновленням добрих старих традицій. Після 30-річної перерви в грудні 2003 р. знову був проведений зліт відмінників академії. Їх виявилося 333 людини! 150 кращим були вручені грамоти, увечері - дискотека в нічному клубі, що стало вже традицією. Традиційними стали і зустрічі «без краваток» членів Вченої Ради академії напередодні нового навчального року, а також новорічні «Блакитні вогники».

Наприкінці 2003-го року вдалося виплатити премію у розмірі 100% від окладу всім викладачам і співробітникам академії. Пізніше премії стали виплачувати не всім, а тільки тим членам нашого колективу, які внесли найбільш відчутний внесок у розвиток академії. А щоб усе було об'єктивно і справедливо - була створена комісія по заохоченню і преміюванню на чолі з головою профкому доц. Т.В. Страховою.

2003-й рік завершився отриманням колективом академії нагороди Асамблеї ділових кіл України - «Інтелект нації». А 22 січня 2004 року колектив академії за високу якість надання освітніх послуг отримав ще одну нагороду - «Європейська якість», яка була присуджена Асамблеєю ділових кіл Європи. Вручення відбулося під час роботи 6-го Конгресу Асамблеї ділових, наукових і творчих кіл України.

Початок 2004-го року ознаменувався затвердженням Концепції зовнішньої і внутрішньої політики академії і введенням комплексного річного плану роботи. Академія стала приймати широку участь у різних виставках і конференціях. На початку 2004-го року академія отримала золоту медаль виставки «Виноробство-2004» за зразки нових видів слабоалкогольних напоїв, а також золоту медаль виставки «Hi-tech-2004» («Високі технології в освіті») за розробку інноваційних інтерактивних методів навчання. Колектив академії щорічно отримує золоті медалі на виставках «Hi-tech», що свідчить про високий науково-освітній потенціал наших розробок.

26-27 лютого 2004 року академія взяла активну участь у проведенні виїзної розширеної Колегії Міністерства освіти і науки України. Ми приймали колектив керівників 38 ВНЗ Дніпропетровської області.

Продовжилися структурні перетворення. 6 березня був відкритий Центр громадських зв'язків. Його очолила доц. А.Д. Салавеліс, а пізніше за цю роботу взялася доц. Л.Д. Дмитренко. Вся рекламна діяльність, профорієнтаційна робота тепер підпорядковані єдиній концепції, заснованій на кращих досягненнях PR-технологій, що послужило значному зміцненню іміджа академії.

У квітні 2004 року проректором із закордонних зв'язків був призначений проф. Л.В. Капрельянц. Наприкінці квітня був створений відділ організаційно-виховної роботи. Його очолила доц. О.М. Кананихіна.

2004 м. Париж, біля стенду академії

Вперше навчальний рік завершився проведенням засідань трудових колективів факультетів та викладачів суміжних факультетів, які читають відповідні дисципліни. Декани стали звітувати про проведену роботу, про результати та перспективи подальшого розвитку перед колективом не раз в п'ять років, а за кожен навчальний рік. Це вже стало доброю традицією. Стало традицією і таке нововведення, як проведення тижнів факультетів протягом навчального року. Студенти сприйняли ці заходи з ентузіазмом. Більше того, проведення таких заходів послужило подальшому згуртуванню колективу викладачів і студентів.

У 2004 році академія взяла участь у презентації потенціалу Одеського регіону в Парижі. У цьому ж році академія була прийнята в ряд асоціацій - «Українське морозиво», Національна асоціація «Укрзернопродукт», а головне - після моніторингу нас прийняли до складу Асоціації Європейських Університетів. До речі, з 354 українських ВНЗ тільки 14 гідні такої високої честі.

В академії розвиваються наукові школи. Посилилася підготовка кандидатів наук. Успішно захистили докторські дисертації доц. В.А. Хобін і доц. Л.М. Тележенко.

У 2004 році була проведена велика робота по кооперативному будинку для викладачів академії, будівництво якого було розпочато ще в 1994 році. У 2006 р. будівництво було призупинено, закінчився термін оренди земельної ділянки. Будівництво було відновлено тільки у 2000 році без дозволених документів. Все перше півріччя 2004 року пішло на узаконення та отримання всіх необхідних документів і в результаті в кінці року будинок був зданий в експлуатацію.

У 2004 році санаторій-профілакторій академії очолив А.Є. Кедь. Після проведеної роботи санаторій-профілакторій був сертифікований Міністерством охорони здоров'я України.

У квітні на Вченій Раді академії було прийнято рішення про ліквідацію кафедри «Історії України», а також кафедри «Технології зберігання харчових продуктів і зерновведення». Реорганізовано ряд кафедр: кафедра «Технології елеваторної промисловості» - в кафедру «Технології зберігання зерна», кафедру «Політсоціологіі» - в кафедру «Політсоціологіі, історії та права», кафедру «Біохімії та мікробіології» - в кафедру «Біохімії, мікробіології та фізіології харчування».

Активізувалася робота з проведення наукових конференцій. З 2003 року міжнародні науково-практичні конференції «Хлібопродукти», «Харчові технології» та «Геометрія» стали щорічними, а не спонтанними.

Наприкінці червня була проведена велика робота по ліцензуванню довузівської підготовки (3000 чол.) та довузівської підготовки іноземних громадян (150 чол.). Успіхом завершилася робота з ліцензування нової спеціальності «Технологія харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення».

У червні на посаду проректора з науково-педагогічної та довузівської роботи був призначений доц. Д.М. Демченко.

У липні 2004 року відбулися кадрові зміни серед деканів факультетів. Залишили свої пости відповідно до Закону України «Про вищу освіту» досвідчені декани, керівники, що відзначилися: доценти Є.О. Ізбаш, О.І. Шиянов, В.М. Кобелєв, І.А. Піщурніков. Деканом факультету «Технології молока, м'яса та екології» був призначений доц. С.М. Бондар, деканом факультету «Технології консервування та виноробства» - доц. Т.А. Манолі, деканом факультету довузівської підготовки - доц. О.О. Килименчук.

1 липня заочний факультет був перетворений в інститут заочної та дистанційної освіти. Директором інституту була призначена доц. І.М. Агеєва. У складі інституту було створено два факультети: інженерно-економічний (деканом був призначений доц. О.Б. Василів) і технологічний (деканом була призначена доц. Т.Є. Шарахматова).

У 2004 р. після 16-річної перерви було відновлено урочисте вручення дипломів кращим випускникам академії.

До складу академії увійшов Одеський технічний коледж (2000 студентів і близько 170 викладачів). Директор коледжу - наш випускник доц. А.В. Коваленко.

У 2004 р. академія увійшла до складу ВНЗ, які беруть участь в експерименті з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. У цьому ж році академію прийняли до складу Європейської федерації харчової науки і технології.

Успіхом завершилася робота по акредитації за IV-им рівнем спеціальності «Економіка підприємства».

На початку 2005 року на базі бюро зі зв'язків з підприємствами АПК був створений Центр організації практики та сприяння працевлаштуванню. Директором була призначена доц. І.Р. Біленька. 5 квітня 2005 року вперше успішно проведено ярмарку вакансій, в роботі якої взяли участь представники 45 успішних харчових і зернопереробних підприємств України.

У липні 2005 р. академія стала лауреатом національного конкурсу «Лідер харчової та переробної промисловості України».

Продовжується впровадження принципу поліморфної освіти в навчальний процес. Створені комп'ютерні курси. Директором був призначений доц. І.М. Свитий. Створені курси іноземних мов, директор доц. С.С. Пенежко. У цьому ж році було відкрито навчально-консультаційний центр «Школа малого та середнього бізнесу» (директор ас. І.О. Седикова).

Стали традиційними олімпіади з математики в Малій академії харчових технологій. Щорічно понад 50 переможців стають студентами академії задовго до закінчення шкіл.

Відбулися зміни і в концепції виховної та спортивної роботи. Отримує розвиток студентське самоврядування. У спортивній роботі акцент зміщений на масову участь студентів. Однак концентрація зусиль на окремих видах спорту приносить високі результати. Отримує розвиток тайський бокс. На базі спорткомплексу академії вперше проведено відкритий чемпіонат з тайського боксу. Національною Федерацією тайського боксу відремонтовано зал боксу в нашому спорткомплексі і йому присвоєно ім'я дворазового Чемпіона світу з тайського боксу - нашого випускника П.С. Євтушенко.

Урочисте вручення дипломів відмінникам ОНАХТ

У квітні-травні проведені широкомасштабні заходи з відзначення 60-річчя Великої Перемоги у Великій Вітчизняній війні. З ініціативи студентів академії в парку Перемоги проведено крос - 1418.

Влітку 2005 року відкрито нову кафедру «Товарознавства та експертизи товарів». Завідувачем кафедрою призначена проф. Л.В. Сердюк. Успішно завершена робота з ліцензування двох нових спеціальностей - «Товарознавство та комерційна діяльність» і «Товарознавство та експертиза в митній справі». Відкриті спеціалізації «Технологія морозива» і «Технологія пива». Рішенням Міністерства освіти і науки України відкрито аспірантуру за спеціальністю «Економіка підприємства».

Зміцнюються і розширюються зарубіжні зв'язки академії, в першу чергу з ВНЗ харчового профілю. Наприклад, договір про співпрацю із Пловдивським університетом харчових технологій (Болгарія) перейшов у площину практичних дій. У 2005 році почався успішний обмін студентами, які навчаються в магістратурі.

Рішенням Вченої Ради академії ліквідовано кафедру «Фінанси, облік і аудит». Створено дві нові кафедри «Облік і аудит» (зав. кафедрою проф. В.Є. Глушков) і «Економічної теорії та фінансів» (зав. кафедрою проф. Д.Ф. Харківський). Чисельність докторів наук зросла до 59.

2005-й рік ознаменувався підвищенням рівня відкритості при проведенні вступних компаній. Вперше до складу приймальної комісії академії увійшли депутати Одеської обласної ради, стали проводитися відкриті засідання приймальної комісії.

Під час відвідування Пловдівського університету
харчових технологій.
У центрі ректор університету д-р. г. Вълчев

У 2005 році залишив пост начальника НДЧ доц. В.Є. Гаро, який багато років віддав впровадженню результатів наукових досліджень прикладного характеру. На посаду начальника НДЧ був призначений В.С. Дойч. Створено Центр інформаційних технологій. Директором призначено проф. В.А. Хобін.

2005-й рік завершився заснуванням на базі нашої академії Одеської обласної організації ВГО «Української аграрної конфедерації» і Спілки роботодавців АПК в Одеській області.

У цьому ж році академію прийняли до складу «Асоціації вищих технічних навчальних закладів України» та до складу «Асоціації ВНЗ країн Причорномор'я».

На початку 2006 року на засіданні Вченої Ради академії вперше відбулося нагородження викладачів і співробітників академії найвищою нагородою академії - Знаком "За внесок у розвиток академії»: проф. М.О. Гришин, Н.М. Захаров, Є.Г. Кротов, І.Т. Мєрко, М.В. Остапчук та доц. І.К. Чайка.

У травні-червні 2006 року пішли у відставку проректори проф. Г.В. Ангелов і проф. Е.Й. Жуковський. Проректором з наукової роботи та закордонних зв'язків був призначений проф. Л.В. Капрельянц.

У 2006 році успішно пройшли ліцензування спеціальності «Облік і аудит». Після тривалої перерви був відновлений планово-фінансовий відділ. На посаду начальника цього відділу повернулася особа, яка працювала раніше в академії, І.В. Осипова.

Влітку 2006 року академія була відзначена званням переможця в національному конкурсі «100 кращих товарів 2005 року України» в номінації «Освітні послуги».

4 липня 2006 року на Вченій Раді академії було прийнято рішення про ліквідацію малокомплектних кафедр «Механіки твердого тіла» і «Матеріалознавства і технології металів». Кафедру «Прикладної механіки» було реорганізовано в кафедру «Теоретичної та прикладної механіки», а кафедру «Фізики» - в кафедру «Фізики та матеріалознавства». Факультет «Автоматизації технологічних процесів» був реорганізований у факультет «Автоматизації та комп'ютерних систем», а «Механічний» - у факультет «Обладнання та технічного сервісу», що більше відповідає змісту підготовки спеціалістів і магістрів. Кафедру «Прикладної математики та обчислювальної техніки» було реорганізовано в кафедру «Комп'ютерних систем і управління бізнес-процесами». Кафедру «Процесів та апаратів» було виведено зі складу факультету «Технології консервування та виноробства» і введено до складу факультету «Автоматизації та комп'ютерних систем». Результатом таких перетворень стало не тільки поліпшення та впорядкування структури академії. Частка кафедр, на яких працює 6 і більше викладачів склала 100%, при цьому зросла частка кафедр, яких очолюють доктори наук і професори.

Ліквідовано обчислювальний центр академії, як структура, яка не відповідає сучасним потребам. На його основі створені відділ комп'ютерного сервісу і відділ інформатизації навчального процесу, які увійшли до складу Центру інформаційних технологій. Цим же рішенням Вченої Ради була ліквідована їдальня академії і на її базі створено навчально-виробничий комбінат харчування. Його очолила А.М. Малишева.

У вересні 2006 року академію відвідала делегація з Євросоюзу на чолі з головою Комісії з біотехнології, сільського господарства і харчових продуктів, доктором Крістіаном Паттерманном, який дав високу оцінку науковій діяльності академії.

У 2006 році був створений науково-методичний центр організації навчального процесу, який очолив доц. Ф.А. Трішин. До складу центру увійшли навчальний відділ (нач. доц. В.І. Науменко) і відділ методичного забезпечення навчального процесу (нач. доц. Л.Ф. Будюк).

У 2006 році бюджет академії склав 32,3 млн. грн. Незважаючи на всі несприятливі умови, колективу академії вдалося утримати минулорічний темп збільшення бюджету (+ 27%). Це при тому, що частка державного фінансування становить практично половину нашого бюджету.

Праворуч глава департаменту харчової хімії
д-р Вораген, університет харчових технологій
Вагенінген, Нідерланди

За період з 2002 до 2007 р.р. відремонтовано цілий ряд життєво важливих об'єктів в академії. Проте відповідно до затвердженої стратегії розвитку в першу чергу були капітально відремонтовані дахи всіх гуртожитків та навчальних корпусів. Капітально відремонтовано конференц-зал (колишня ауд. Б-210), цілий ряд лабораторій, аудиторій та коридорів. Відремонтовано санітарні вузли в гуртожитку №5, душові кімнати в гуртожитку №1, реконструйовано 9-й поверх гуртожитку №3 та багато іншого. Завершується реконструкція туалетів у навчальному корпусі А, розпочато роботи з реконструкції водопроводу. Встановлені лічильники обліку води і тепла на всі об'єкти академії.

У 2007 році проректором з науково-педагогічної та виховної роботи була призначена доц. О.М. Кананихіна.

2007-й рік ознаменувався збільшенням числа підручників, навчальних посібників і монографій, що видаються викладачами академії і розширенням зарубіжних зв'язків. Вдалося встановити тісні контакти і співпрацю з університетом харчових технологій Вагенінген (Нідерланди).

У цьому ж році академію прийняли до складу Євразійської асоціації університетів (з 354 Українських ВНЗ у цю асоціацію прийняті тільки 24 ВНЗ). За результатами опитування громадської думки академія стала лідером у рейтингу популярності «Народне визнання». А за оцінками незалежної експертизи, проведеної за методикою ЮНЕСКО Одеська національна академія харчових технологій увійшла до числа 200 найкращих вищих навчальних закладів України, зайнявши престижне 27-е місце.

21 вересня 2007 року ректор ОНАХТ Єгоров Б.В. офіційно підписав у м. Болонья Університетську Хартію, що забезпечило академії повноправну участь у Болонському процесі.

З ініціативи ректора в 2007 р. в ОНАХТ була відкрита Школа молодих викладачів (ШМВ), науковий план якої передбачав 2 роки навчання. Керівником школи була призначена доцент кафедри біохімії, мікробіології та фізіології Г.І. Євдокимова. Надалі (2009 р.) ШМВ перетворена в Школу викладацької майстерності.

На основі наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України №164 від 20.03.2008 р. згідно Компетенції Державної програми розвитку хлібопекарської галузі на період до 2015 р. та рішення Вченої Ради академії на базі ОНАХТ створено Науково-дослідний інститут зерна і харчових продуктів. Його очолив д.т.н., професор Верхівкер Я.Г., в 2010 р. - д.т.н., професор Н.А. Дідух, а з 2012 р. - к.е.н., доцент Т.В. Дудка, з 2014 р. - к.т.н., доцент Поварова Н.М.

1 жовтня 2008 року на базі науково-технічної бібліотеки ОНАХТ відкрився зал електронних каталогів, що забезпечило оперативний доступ до інформаційних баз як нашої бібліотеки, так і світових інформаційних ресурсів.

З 2008 року в навчальну програму академії внесені лекції для студентів з курсу «Інформаційна культура».

Листом №18-1-15-4375 від 20.03.09 р. Міністерства аграрної політики України ОНАХТ визнана «провіднім профільнім закладом України з підготовки фахівців для харчової та зернопереробної промисловості, а також провіднім центром з дослідження проблем зберігання та переробки зерна, створення нових продуктів функціонального і оздоровчого харчування».

У 2011 р. відкрився видавничий центр «Технолог». У листопаді цього ж року відкрився новий читальний зал технічної літератури, де представлені видання з харчової та переробної промисловості, які найчастіше використовуються студентами. Забезпечений доступ у світову інформаційну мережу через зону Wі-Fі.

Історичною подією для академії стало розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 року «Про реорганізацію Одеської державної академії холоду», у відповідність з яким ОДАХ приєднується до Одеської національної академії харчових технологій з утворенням на її базі структурного підрозділу академії.

Об'єднання двох вузів відкриває широкі перспективи участі Одеської національної академії харчових технологій у побудові європейської зони вищої освіти, формуванні та зміцненні інтелектуального, культурного, соціального та науково-технічного потенціалу країни, забезпечення конкурентоспроможності та попиту випускників на сучасному ринку праці.

ОНАХТ сьогодні - це один з найбільших ВНЗ України, до складу якого входять

Одеська національна академія харчових технологій - визнаний лідер в наукових дослідженнях і підготовці висококваліфікованих інженерних кадрів для харчової, зернопереробної, нафтопереробної, холодильної галузей, сфери IT-технологій, ресторанно-готельного та туристичного бізнесу.

В академії функціонує 5 науково-навчальних інститутів, які об'єднують 12 факультетів:

 • Технологічний інститут харчової промисловості імені М.В. Ломоносова:
  • Факультет технології зерна, хлібопродуктів, кондитерських виробів, комбікормів і біопалива;
  • Факультет інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу;
  • Факультет технології вина та туристичного бізнесу;
  • Факультет технології харчових продуктів, парфумерно-косметичних засобів, експертизи та товарознавства.
 • Інститут механіки, автоматизації та робототехніки імені П.М. Платонова:
  • Факультет енергоменеджменту, технологічного обладнання та технічного дизайну;
  • Факультет автоматизації, мехатроніки та робототехніки.
 • Інститут холоду, кріотехнологій і екоенергетики імені В.С. Мартиновського:
  • Факультет низькотемпературної техніки і технології;
  • Факультет прикладної екології, енергетики та нафтогазових технологій;
  • Факультет інформаційних технологій і кібербезпеки.
 • Інститут прикладної економіки та менеджменту імені Г.Є. Вейнштейна:
  • Факультет економіки, бізнесу та контролю;
  • Факультет менеджменту, маркетингу і логістики.
 • Інститут післядипломної освіти та підвищення кваліфікації:
  • Факультет підвищення кваліфікації фахівців;
  • Центр вивчення іноземних мов "SUCCESS";
  • Навчально-науковий центр інформаційних технологій;
  • Відділення перепідготовки фахівців;
  • Навчально-консалтинговий центр малого та середнього бізнесу.

Здійснюється професійна підготовка фахівців за рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр за 21 напрямом підготовки та 42 спеціальностями, працює аспірантура (21 спеціальність) і докторантура (7 спеціальностей).

За результатами 23-ої міжнародної виставки «Освіта та кар'єра - 2012» Одеська національна академія харчових технологій отримала срібну медаль у номінації «Досягнення у працевлаштуванні випускників вищого навчального закладу».

У цьому ж році Одеська національна академія харчових технологій визнана кращим вищим навчальним закладом в одеському та південному регіоні за підсумками міжнародної презентаційно-іміджевої програми «Визнання року - 2012» за вагомий внесок у соціально-економічний, науковий і культурний розвиток України, розвиток позитивного іміджу держави та сприяння розвитку міжнародного співробітництва.

У 2013 році була проведена четверта Міжнародна виставка «Сучасні навчальні заклади 2013». Одеська національна академія харчових технологій була нагороджена Золотою медаллю та дипломом у номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти», а також дипломом за вагомий внесок у розвиток національної освіти. Так само в 2013 році Почесною грамотою за особистий внесок у зміцнення освітнього потенціалу України був нагороджений ректор Одеської національної академії харчових технологій Богдан Вікторович Єгоров.

За результатами п'ятнадцятої Міжнародної виставки «Освіта та кар'єра-2014» Одеська національна академія харчових технологій отримала Гран-прі в номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки».

У цьому ж році Одеська національна академія харчових технологій єдиний вуз в Україні, який вперше отримав сертифікат ISO 9001:2008 від представника компанії «TUV» з німецькою акредитацією.

Сьогодні академія є дійсним членом 13 постійно діючих Міжнародних організацій:

 • Європейська асоціація університетів - European Universities Association (EUA);
 • Асоціація університетів Чорноморського басейну - Black Sea Universities Association (BSUN);
 • Європейська федерація харчової науки і технології - European Federation of Food Science and Technology (EFFoST);
 • Міжнародна асоціація заочного та дистанційного навчання - International Council for Open and Distance Education (ICDE);
 • Європейська асоціація з хімії та молекулярних наук - European Association for Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS);
 • Євразійська асоціація університетів - European Universities Association (EAU);
 • Міжнародна Асоціація університетів, які підписали Університетську Хартію - The Magna Charta Observatory;
 • Фонд розвитку освіти в сфері готельного сервісу в Центральній і Східній Європі - La fondation pour la formation hôtelière;
 • Платформи «Діалог - Євразія» - Eurasia Dialogue (ED);
 • Європейська федерація національних асоціацій країн континенту в галузі опалення, вентиляції та кондиціонування повітря;
 • Міжнародний інститут холоду (Париж, Франція);
 • Міжнародна асоціація харчових продуктів - Iseki - Food Association;
 • Асоціації співробітників Пуатьє - Шаранта - Україна, місто Пуатьє (Франція).

Академія є членом консорціумів:

 • Проект рамкової програми Європейського Союзу FP - 7 «BaSeFood» - «Біоактивні компоненти в традиційних харчових продуктах країн Чорноморського басейну»;
 • Проект «Inno - Food -See» Транснаціональної Програми співробітництва «Південно-Східна Європа» - «Налаштування механізмів підтримки інновацій та підвищення обізнаності про потенціал досліджень і розробок в галузі харчових інновацій в регіонах Південно-Східної Європи»;
 • Проект «EFFORT» - «Освітня сила: Рушійна мобільність у співпраці між Європейським Союзом та Східною Європою» в рамках Акції 2 - Партнерство Еразмус Мундус, частина 1, лот 5;
 • Міжнародна мережа програми Еразмус ЄС «ISEKI - Food - 4» - «Інтеграція знань про довкілля у вивченні харчових продуктів: в напрямку європейського стабільного розвитку».

Одеська національна академія харчових технологій публікує Наукові праці, газету «Технолог» та 8 міжнародних науково-практичних журналів:

 • «Зернові продукти і комбікорми»;
 • «Харчова наука і технології»;
 • «Економіка харчової промисловості»;
 • «Proceedings of the international geometry center»;
 • «Технічні гази»;
 • «Холодильна техніка і технології»;
 • «Автоматизація технологічних і бізнес-процесів»;
 • «Економічна та продовольча безпека України».

Щорічно в академії проводиться до 11 міжнародних конференцій. У них беруть участь фахівці не лише з України, а з багатьох країн світу. Це свідчить про визнання наукових шкіл ОНАХТ.

Крім того, в академії вирішенні питання проживання та відпочинку студентів: до їх послух 8 гуртожитків, санаторій-профілакторій, літні спортивні оздоровчі табори - на березі Чорного моря табір «Дружба» та в селищі Саврань «Південний Буг».

Сьогодні академія - потужний науково-освітній центр. Підтвердженням чого є те, що Одеська національна академія харчових технологій визнана кращим ВНЗ України за підсумками Міжнародно-іміджевої програми «Визнання року - 2012», здобула перемогу в номінації «Лідер у сфері освіти», рейтингу популярності людей та подій півдня України «Народне визнання - 2013», а також Гран-прі в номінації «Досягнення у працевлаштуванні випускників ВНЗ» на виставці «Освіта та кар´єра - 2013», Золоту медаль у номінації за «Профорієнтаційну роботу» серед молоді на XIV Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та автомобіль «П'єра» . За результатами п'ятнадцятої Міжнародної виставки «Освіта та кар'єра - 2014» Одеська національна академія харчових технологій отримала Гран-прі в номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки».

Участь у студентському самоврядуванні дозволяє студентам отримувати навички управління колективом. Під керівництвом досвідчених наставників студенти академії навчаються формувати такі відносини, які нерідко переростають у міцні партнерські та ділові відносини, формуючи виробничу, наукову та ділову еліту країни.

За підсумками шостої Міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади - 2015» Одеська Національна академія харчових технологій удостоєна Гран-Прі як «Лідер вищої освіти України».