Конференції і семінари

Приймальна комісія

(048) 712-40-88,
722-80-99

Час роботи:
Понеділок - П´ятниця
з 9:00 до 17:00
Субота, Неділя -
з 9:00 до 16:00

Детальніше 

Ресурси

Розклад Науково-технічна бібліотека Студентське життя Центр дистанційного навчання

Конференція - Сучасні проблеми холодильної техніки і технології


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Навчально-науковий інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського

 

ХI ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Сучасні проблеми холодильної техніки і технології»
 

21-22 вересня 2017 року 


Робоча мова конференції 
– англійська та українська. 

 

≡ МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ ≡

  • ознайомлення учасників з сучасними досягненнями в області холодильних машин і установок, теплових насосів, робочих речовин холодильних машин, систем кондиціювання повітря, компресорів, теплообмінних апаратів, енергетичних та екологічних проблем холодильної техніки, холодильної технології, кріогенної техніки, автоматизації холодильних установок, можливостями їх застосування в різних областях науки і техніки;
  • сприяння підприємствам, фірмам, науковим інститутам у встановленні виробничих, наукових і комерційних зв'язків.

 

≡ НАУКОВІ ТЕМАТИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ ≡

  • Сучасні проблеми холодильної та кріогенної техніки, систем кондиціювання повітря.
  • Теплові насоси, акумулятори холоду, тепловикористовуючі холодильні машини, енерго - та ресурсозберігаючі технології, нетрадиційні методи отримання холоду.
  • Термодинамічні та теплофізичні властивості робочих тіл.
  • Низькотемпературні технології в харчовій та переробній промисловості.
  • Теоретичні та експериментальні дослідження процесів тепломасообміну в апаратах холодильних машин.
  • Проблеми створення, дослідження і використання нових матеріалів у конструкціях апаратів холодильних та кріогенних машин і установок.

 

≡ ВИМОГИ ТА ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ≡

• Від одного автора приймається не більш ніж 2 доповіді. Кількість співавторів – не більш ніж 3.
• До публікації приймаються тези об’ємом до 3 повних сторінок формату А4, виконані у Microsoft Word. (Без електронного варіанту тези доповідей не публікуються).
Вимоги до оформлення:
• УДК: вирівнювання за лівою стороною, великими літерами, шрифт Times New Roman, 11 пт, напівжирний.
• Назва тез: через інтервал після УДК, вирівнювання по центру, великими літерами українською або англійською мовою, шрифт Times New Roman, 13 пт, жирний, інтервал 1.15.
• Прізвище та ініціали авторів: через інтервал після назви тез, напівжирний, по центру, шрифт Times New Roman, 11 пт, додатково через кому  назва організації, місто та електронна адреса одного з авторів.
• Основний текст: через інтервал після прізвища, поля 20 мм з усіх боків, шрифт Times New Roman, 11 пт, напівжирний, вирівнювання по ширині, інтервал – 1.15.
• Всі нетекстові об’єкти створюються засобами Microsoft Word. Підпис під рисунками друкується по центру, напівжирним курсивом. Формули виконуються за допомогою Microsoft Equation. Посилання на інформаційні джерела [4, c.124], [2; 6; 8]. Сторінки не нумеруються.
• Список інформаційних джерел: з абзацу через інтервал після тексту тез, у вигляді нумерованого списку, але не більше 5 (п’яти) джерел.

 

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова – Єгоров Богдан Вікторович – ректор Одеської національної академії харчових технологій, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, д-р техн. наук, професор.
Заступник голови – Косой Борис Володимирович – директор Інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського, д-р техн. наук, професор.
Члени наукового комітету:
Хмельнюк М.Г. – зав. кафедрою холодильних установок і кондиціювання повітря ОНАХТ, академік Міжнародної академії холоду, д-р техн. наук, професор.
Лагутін А.Є. – академік Міжнародної академії холоду, д-р техн. наук, професор.
Морозюк Л.І. – д-р техн. наук, професор.
Желєзний В.П. – зав. кафедрою теплофізики та прикладної екології ОНАХТ, д-р техн. наук, професор.
Симоненко Ю.М. – зав. кафедрою криогенної техніки ОНАХТ, д-р техн. наук, професор.
Мілованов В.І. – зав. кафедрою компресорів та пневмоагрегатів ОНАХТ, заслужений діяч науки і техніки України, д-р техн. наук, професор.
Радченко М.І. – зав. кафедрою кондиціювання і рефрижерації НУК, академік Міжнародної академії холоду, д-р техн. наук, професор.
Бондаренко В.Л. – д-р техн. наук, професор.
Лавренченко Г.К. – д-р техн. наук, професор.
Семенюк В.О. – к.т.н., директор НВФ «Терміон».

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова – проф. Хмельнюк М.Г.
Науковий секретар – к.т.н. Зімін О.В.
Члени – к.т.н. Буданов В.О., к.т.н. Яковлєва О.Ю., к.т.н. Желіба Ю.О., к.т.н. Стоянов П.Ф., к.т.н. Остапенко О.В., к.т.н. Ерін В.А., к.т.н. Гайдук С.В., к.т.н. Соколовська В.В., к.т.н. Подмазко І.О., к.т.н. Федоров О.Г.

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі в конференції просимо заповнити реєстраційну форму та надіслати її на нашу електронну адресу разом з тезами доповіді до 10 вересня 2017 року.

Робоча мова конференції – англійська та українська.

 

≡ МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ≡

ХI Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми холодильної техніки і технології» буде проведена в Навчально-науковому інституті холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С.Мартиновського ОНАХТ, вул. Дворянська, 1/3, м. Одеса.
На конференції будуть представлені тематичні секції з доповідями учасників.

 

Одеська національна академія харчових технологій
Навчально-науковий інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С.Мартиновського
вул. Дворянська, 1/3, м. Одеса, 65082

доц. Зімін Олексій В’ячеславович

Тел.: (068) 268-21-36

Електронна пошта конференції: osar-zimin@ya.ru