Конференція - Сучасні проблеми холодильної техніки і технології


Міністерство освіти і науки України
Одеська національна академія харчових технологій
Навчально-науковий інститут холоду, кріотехнологій
та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського ОНАХТ

 

ХII Всеукраїнська науково-технічна конференція
«Сучасні проблеми холодильної техніки і технології»

 

27 - 28 вересня 2019 року

 


КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ≡

Конференція відбудеться у Навчально-науковому інституті холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського ОНАХТ, вул. Дворянська, 1/3, м. Одеса

 

РЕЄСТРАЦІЯ

Реєстрація учасників конференції проводиться 27 вересня з 9.00 до 10.00 у Навчально-науковому інституті холоду, кріотехнологій і екоенергетики
ім. В.С. Мартиновського ОНАХТ, вул. Дворянська, 1/3, м. Одеса

 

≡ КЛЮЧОВІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ ≡

 • 10 вересня 2019 - закінчення прийому заявок і матеріалів конференції
 • 27 вересня 2019 - заїзд та реєстрація учасників конференції
 • о 1000 27 вересня 2019 - урочисте відкриття та пленарне засідання конференції.
 • 27 - 28 вересня 2019 - секційні засідання
 • 28 вересня 2019 – круглий стіл за підсумками роботи конференції

 

≡ НАУКОВІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ ≡

 • Сучасні проблеми холодильної і кріогенної техніки, систем кондиціювання повітря;
 • Теплові насоси, акумулятори холоду, тепловикористовуючі холодильні машини, енергетичні і ресурсозберігаючі технології, нетрадиційні методи отримання холоду;
 • Термодинамічні та теплофізичні властивості робочих тіл;
 • Низькотемпературні технології в харчовій та переробній промисловості;
 • Теоретичні та експериментальні дослідження процесів тепломасообміну в апаратах холодильних машин;
 • Проблеми створення, дослідження і використання нових матеріалів в конструкціях апаратів холодильних і кріогенних машин і установок.

 

≡ РЕГЛАМЕНТ ≡

 • Пленарні доповіді – до 30 хв.
 • Доповіді - до 15 хв.
 • При усному поданні доповідей використовуються презентаційні мультимедійні версії.

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ КОМІТЕТ

Голова - Єгоров Богдан Вікторович - ректор Одеської національної академії харчових технологій, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, д-р техн. наук, професор

Заступник голови - Косой Борис Володимирович - директор Навчально-наукового інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського, д-р техн. наук, професор

 

Члени наукового комітету:

Ванєєв Сергій Михайлович - Сумський державний університет, к.т.н., доцент;

Василенко Сергій Михайлович - Національний університет харчових технологій, д.т.н., професор;

Железний В.П. - зав. кафедрою теплофізики та прикладної екології ОНАХТ, д-р техн. наук, професор;

Лабай Володимир Йосипович - Національний університет «Львівська політехніка», д.т.н., професор;

Лавренченко Г.К. - д-р техн. наук, професор;

Мілованов В.І. - зав. кафедрою компресорів та пневмоагрегатів ОНАХТ, заслужений діяч науки і техніки України, д-р техн. наук, професор;

Морозюк Л.І. - д-р техн. наук, професор;

Потапов Володимир Олексійович - Харківський державний університет харчування і торгівлі, д.т.н., професор;

Радченко М.І. - зав. кафедрою кондиціювання і рефрижерації НУК, академік Міжнародної академії холоду, д-р техн. наук, професор;

Семенюк В.А. - к.т.н., директор НПФ «Терміон»;

Симоненко Ю.М. - зав. кафедрою кріогенної техніки ОНАХТ, д-р техн. наук, професор;

Снєжкін Юрій Федорович - директор Інституту технічної теплофізики, д.т.н., академік НАНУ

Ткаченко Станіслав Йосипович - д.т.н., професор Вінницького національного технічного університету;

Хмельнюк М.Г. - зав. кафедрою холодильних установок і кондиціювання повітря ОНАХТ, академік Міжнародної академії холоду, д-р техн. наук, професор;

Щит Михайло Львович - к.т.н., пров. наук. спів. Інституту енергетики Академії Наук Молдови.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Голова - проф. Хмельнюк Михайло Георгійович;

Науковий секретар - к.т.н. Зімін Олексій В’ячеславович;

Члени оргкомітету - к.т.н. Жихарєва Н.В., к.т.н. Когут В.Є., к.т.н. Яковлєва О.Ю., к.т.н. Желіба Ю.О., к.т.н. Стоянов П.Ф., к.т.н. Остапенко О.В., к.т.н. Подмазко О.С.

 

 

≡ Вимоги до оформлення матеріалів ≡

До публікації приймаються матеріали об’ємом до 3 повних сторінок формату А4, виконані у Microsoft Word. (Без електронного варіанту матеріали доповідей не публікуються).

 • УДК: вирівнювання за лівою стороною, великими літерами, шрифт Times New Roman, кегль 11 пт, напівжирний.
 • Назва тез: через інтервал після УДК, вирівнювання - по центру, великими літерами українською або російською мовою, шрифт - Times New Roman, кегль (розмір) 13 пт, жирний, інтервал - 1.15.
 • Прізвище та ініціали авторів: через інтервал після назви тез, напівжирний, по центру, шрифт - Times New Roman, кегль 11 пт, додатково через кому - посада та скорочена назва організації, місто та електронна адреса одного з авторів.
 • Основний текст: через інтервал після прізвища, поля - 20 мм з усіх боків, шрифт - Times New Roman, кегль 11 пт, напівжирний, вирівнювання по ширині, інтервал – 1.15.
 • Усі нетекстові об’єкти створюються засобами Microsoft Word. Надпис під рисунками друкується по центру, напівжирним курсивом. Формули друкуються за допомогою Microsoft Equation. Посилання на інформаційні джерела [4, c.124], [2;6;8]. Сторінки не нумеруються.
 • Список інформаційних джерел: з абзацу через інтервал після тексту матеріалів, у вигляді нумерованого списку, але не більше 5 (п’яти) джерел.

 

КОНТАКТИ

доцент Зімін Олексій В’ячеславович,

тел.: (068) 268-21-36
Електронна пошта конференції: onaft.zimin@gmail.com

 

Одеська національна академія харчових технологій
Навчально-науковий інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики
ім. В.С. Мартиновського
вул. Дворянська, 1/3, м Одеса, 65082.

 

Інформаційна підтримка
Журнал «Холодильна техніка і технологія»
Газета «Технолог»