Приймальна комісія

(048) 722-80-99
(048) 712-40-88

Час роботи:
понеділок - неділя
з 8:00 до 18:00

Детальніше 

Ресурси

Розклад Науково-технічна бібліотека Студентське життя Дистанційне навчання

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі знань «Готельно-ресторанна справа»


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності
«Готельно-ресторанна справа»

 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1010 від 18.09.2018 р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році» (Наказ) Одеська національна академія харчових технологій є базовим закладом вищої освіти з проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа».
Для участі у Конкурсі запрошуємо студентів-переможців І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа».
Наукові роботи повинні відповідати вимогам Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей,
(Наказ МОН України № 605 від 18 квітня 2017 року, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 травня 2017 року за № 620/30488).(Положення)

 

≡ Умови проведення Конкурсу ≡

1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа». Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.

2. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних вищих навчальних закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних закладів.

3. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25 % наукового матеріалу з попередньої роботи.

Вимоги до оформлення робіт:

  • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм;
  • наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
  • наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
  • загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
  • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях.

Наукові роботи виконуються українською мовою (іноземними мовами – за погодженням з Організаційним комітетом).

У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр - не більше двох слів).

Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи. У відомостях про автора обов’язково вказувати електронну адресу учасника.

Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням наведених вимог, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням галузевої конкурсної комісії знімаються з розгляду.

Роботи (від одного ЗВО може бути подано не більше трьох робіт) надсилати до 10 лютого 2019 року на адресу: Організаційний комітет ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа», Науково-дослідний інститут, ОНАХТ, вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039.

З 3 квітня 2019 року на веб-сторінці Одеської національної академії харчових технологій (www.onaft@edu.ua) будуть оприлюднені прізвища авторів робіт, які запрошуються до участі в підсумковій науково-практичній конференції. На адресу закладів вищої освіти будуть надіслані листи-запрошення для наукової доповіді та захисту робіт.

Разом з роботами просимо до 10 лютого 2019 року просимо надати пропозиції щодо кандидатур (прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи, посада) для включення до складу галузевої конкурсної та апеляційної комісій.

Доводимо до відома студентів - учасників Конкурсу та наукових керівників, що свої відгуки, зауваження і пропозиції щодо проведення Конкурсу, можете надсилати протягом березня – квітня 2019 року на елкторну адресу: konkurs@email.ua, nauka_grs_onaft@ukr.net  

 

Відповідальні:

Асауленко Наталя Валер'янівна – старший викладач кафедри готельно-ресторанного бізнесу, тел.: 097-975-03-88, e-mail: nauka_grs_onaft@ukr.net

Наказ про склад галузевої конкурсної комісії

Наказ про склад апеляційної комісії

Cписок учасників

Загальний рейтинговий список

Рецензії

Переможці - 2019

Роботи переможців 2019