Факультет технології зерна, хлібопродуктів, кондитерських виробів, комбікормів і біопалива


Декан
Декан
к.т.н., доц.
доцент Соц Сергій Михайлович,
ауд. Б-306,
тел. 712-41-86


Сайт факультета

Факультет «Технології зерна, хлібопродуктів, кондитерських виробів, комбікормів і біопалива», який налічує більше 1000 студентів денної та заочної форми навчання. При цьому студенти, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР) «спеціаліст» і «магістр» спеціальності «Технології зберігання і переробки зерна» можуть проходити підготовку за однією з таких спеціалізацій та програм підготовки:

 • «Технології первинної обробки та зберігання зерна»;
 • «Технології виробництва муки»;
 • «Технології виробництва круп та інших зернових продуктів»;
 • «Технології комбікормового виробництва»;
 • «Технології преміксів»;
 • «Технологія біопалива»;
 • «Технології продуктів швидкого приготування»;
 • «Автоматизоване проектування підприємств».

Студенти, які навчаються за ОКР «спеціаліст» і «магістр» спеціальності «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів» можуть проходити підготовку за однією з таких спеціалізацій та програм підготовки:

 • Технології хліба та хлібобулочних виробів;
 • Технології кондитерських виробів;
 • Технології макаронних виробів;
 • Технології харчоконцентратів;
 • Технологія кави і кавових напоїв;
 • Технологія чаю.

Зважаючи на виключно важливу роль галузі хлібопродуктів і високу потребу в спеціалістах державне замовлення на дані спеціальності традиційно високе і становить в останні роки 100-120 місць, в тому числі: 75-90 місця на спеціальність «Технології зберігання і переробки зерна» i 25-30 місця на спеціальність «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчокоцентратів». Абітурієнти , які не пройшли за конкурсом на місця за держзамовленням, мають можливість навчатися на умовах договорів на навчання, які укладаються з фізичними або юридичними особами.

Підприємства галузі хлібопродуктів, кондитерські, макаронні фабрики, заводи харчоконцентратів являють собою високомеханізовані і автоматизовані комплекси, для управління якими спеціаліст повинен володіти глибокими і різносторонніми знаннями. Факультет якраз і готує таких фахівців.

Навчальними планами передбачено вивчення широкого переліку дисциплін гуманітарного, загальнонаукового і загально технічного циклів, а також циклу спеціальних дисциплін. Студенти факультету отримують практичну підготовку на кращих галузевих підприємствах.

Значна увага на факультеті приділяється науковій роботі студентів, в процесі якої вони оволодівають навичками самостійного проведення аналізів харчових продуктів і вирішення складних інженерних задач з використанням персональних комп´ютерів.

Випускники факультету ТЗХКВКіБ успішно працюють технологами, начальниками цехів, зав. лабораторіями, головними інженерами, директорами елеваторів, мукомельних, круп´яних, комбікормових заводів, хлібозаводів, кондитерських і макаронних виробництв, а також на підприємствах суміжних галузей, у відповідних науково-дослідних і проектних організаціях, викладають у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах країни.

Колектив факультету пишається своїми випускниками: Погрібна Т.М. - голова наглядової ради ВАТ «Одеський коровай»; Буценко І.М. - голова правління ЗАТ «Укрелеваторпром»; Маштакова А.Є. - голова правління, директор ЗАТ «Одесакондитер»; Надьон З.Г. - голова правління ВАТ «Луганськмлин».

Додаткову інформацію про факультет технології зерна, хлібопродуктів, кондитерських виробів, комбікормів і біопалива можна знайти на web-сайті www.thikv.onaft.edu.ua.