Факультет технології харчових продуктів, парфумерно-косметичних засобів, експертизи та товарознавства


Декан
Декан
к.т.н., доц.
Шарахматова Тетяна Євгеніївна,
ауд. А-230,
тел. 712-40-06


Сайт факультета

Факультет завдяки висококваліфікованому професорсько-викладацькому складу, теоретичній і прикладній базі навчання здійснює підготовку висококласних фахівців, для м´ясної, молочної, жирової і рибопереробної галузей промисловості за багаторівневою системою бакалавр-специаліст-магістр на бюджетній і контрактній основах, на денній і заочній формах навчання.

Факультет готує бакалаврів за трьома напрямами: «Харчові технології і інженерія», «Товарознавство і торговельне підприємництво» і «Технологічна експертиза і безпека харчової продукції», а також фахівців і магістрів за наступними спеціальностями:

 • «Технології зберігання, консервування та переробки молока»;
 • «Технології зберігання, консервування і переробки м´яса»;
 • «Технології зберігання і переробки водних біоресурсів»;
 • «Технології жирів і жирозамінників»;
 • «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»;
 • «Товарознавство та комерційна діяльність»;
 • «Товарознавство та експертиза в митній справі».

Враховуючи необхідність в якісних харчових продуктах, які виробляють вказані галузі промисловості, державне замовлення на підготовку висококваліфікованих фахівців високий - 80 місць, з яких 60 - на технологічні спеціальності і 20 - на технологічну експертизу і товарознавство.

В рамках спеціальності «Технології зберігання, консервування та переробки молока» студенти вивчають технології виробництва різних груп молочних продуктів; удосконалюють свої знання в області контролю сировини і готової продукції; вивчають основи автоматизованого проектування сучасних підприємств молочної галузі. Студенти навчаються по індивідуальних освітніх програмах і програмах підготовки:

 • «Технологія морозива»,
 • «Технологія масел і жирів»,
 • «Технологія продуктів дитячого харчування»,
 • «Безпека продуктів харчування»,
 • «Технологія сушіння харчових продуктів».

Студенти «Технології зберігання, консервування та переробки м´яса» набувають навичків фахівців первинної переробки сільськогосподарських тварин і птиці, а також переробки м´ясної сировини, технологій виробництва різних м´ясних продуктів і делікатесів. Студенти навчаються по індивідуальній освітній програмі і програмі підготовки

 • «Технологія спецій і прянощів».

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Технології зберігання і переробки водних біоресурсів», вивчають технологію виробництва морепродуктів, оброблених напівфабрикатів, в´ялених і кулінарних рибних продуктів, консервів, пресервів, швидкозаморожених готових блюд, що не вимагають кулінарного оброблення.

Студенти навчаються по індивідуальній освітній програмі і програмі підготовки

 • «Технологія риби і морепродуктів».

На сьогоднішній день маргаринова, кондитерська, молочна та інші галузі харчової промисловості України мають значну потребу в жирах, що у свою чергу вимагає розвитку масложирової галузі. Студенти, що навчаються за фахом «Технології жирів і жирозамінників», вивчають технології виробництва жирів рослинного і тваринного походження, хімічні способи отримання жирів, технології майонезів, маргаринів, дрессінгів, соусів. Студенти навчаються по індивідуальних освітніх програмах та програмах підготовки:

 • «Технології жирів тваринного походження»,
 • «Технології парфумерно-косметичних засобів».

Один із пріоритетних напрямків розвитку України - це забезпечення харчування людини повноцінними, безпечними продуктами, що є головним завданням гігієнічної експертизи харчових продуктів. Попит на спеціалістів в галузі експертизи харчових продуктів постійно зростає. Студенти, які навчаються на спеціальності «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» отримують багатогранні знання з харчової хімії, хімії сировини для виробництва харчових продуктів, володіння сучасними методами визначення якості та оцінки безпечності харчових продуктів, вміння оцінювати ефективність технологічних процесів та ін.

Одеська область – це провідний промислово-торговельний регіон на півдні України. Тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності приводять до збільшення обсягів експортно-імпортних операцій через мережу митниць.

Саме прикордонний статус Одеської області обумовлює гостру потребу у фахівцях вищої кваліфікації зі спеціальності «Товарознавство та експертиза в митній справі».

Для цієї категорії спеціалістів велике значення має вміння ідентифікувати товари, аналізувати їх асортимент, досліджувати якість відповідно до діючих норм, проводити експертизу товарів та послуг, здійснювати контроль за митним оформленням експортно-імпортних вантажів.

Профілюючими дисциплінами спеціальності є:

 • Товарознавство харчових продуктів,
 • Товарознавство непродовольчих товарів,
 • Експертиза товарів,
 • Керування якістю,
 • Митна справа,
 • Технічні засоби митного контролю.

Кафедра Безпеки, експертизи та товарознавства має висококваліфікований викладацький склад, необхідну лабораторну базу. Студенти мають можливість проходити практику на митницях південного регіону, у митних лабораторіях, що дає можливість на високому рівні забезпечувати підготовку майбутніх фахівців.

Студенти спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність» навчаються за наступними освітніми програми та програмами підготовки:

 • експертиза товарів та послуг;
 • продовольча безпека.

На сучасному етапі економічного розвитку України ринок продовольчих і непродовольчих товарів постійно розширюється за рахунок різних видів продукції, що вимагає забезпечення постійного й ефективного державного контролю за її якістю. Це викликано потребою виконання основних норм закону «Про захист прав споживачів» для здійснення контролю за якістю і безпекою всіх видів продукції, для забезпечення інтересів населення.

Ринок продовольчих та непродовольчих товарів постійно зростає за рахунок різних видів продукції, що потребує забезпечення постійного та ефективного державного контролю за її якістю. Це пов´язано з виконанням основних норм закону «О захисті прав споживачів» для здійснення контролю за якістю та безпекою всіх видів продукції, для забезпечення інтересів населення.

Випускники одержують професійні навички і глибокі знання з питань: споживчих властивостей товарів, методології вивчення потреб населення в товарах з урахуванням особливостей їхніх споживчих властивостей, формування асортиментів, проведення товарознавчої оцінки і експертизи товарів, сертифікації, кодування та ідентифікації товарів, конкурентоспроможності товарів та інструментів маркетингу.

Потребу у фахівцях даного напряму відчувають: управління зі справ захисту прав споживачів, торгово-промислова палата, комерційні підприємства, науково-дослідні лабораторії, мережі супермаркетів і товарних бірж.

Випускники факультету отримують універсальну, прикладну освіту, тому користуються попитом не тільки в Україні, а і в країнах ближнього та дальнього зарубіжжя. Вони оновлюють інженерно-технічний склад підприємств молокопереробної, масложирової, м´ясо- і рибопереробної галузей промисловості на посадах директорів, начальників виробництва, головних технологів, завідувачів лабораторіями, інженерів по забезпеченню якості продукції, майстрів, працюють в органах санітарно-епідеміологічної служби, хлібній інспекції, ветеринарній службі, державній інспекції з торгівлі та якості товарів та послуг, органах по захисту прав споживачів, організаціях державного контролю в галузі сертифікації та стандартизації, в Торговій палаті та ін.

Під керівництвом викладачів і представників підприємств студенти проходять ознайомчу, технологічну і переддипломну практики на сучасних підприємствах різних галузей України, оснащених високотехнологічним устаткуванням за останнім словом техніки: ТОВ «Данон», ЗАТ «Лакталіс», ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат», ТОВ «ІНТЕР ФУД», ЗАТ «Золотоніський маслопереробний завод», ТОВ «Еліт», ЗАТ «Ласка», ЗАТ «Дельта Вілмар СНГ», ВАТ «Одеський олійножировий комбінат» ОАО «Іллічівський олійножировий комбінат», ВАТ «Вінницький олійножировий комбінат»; ЧП Фірма «Гармаш»; СП «Векка»; ТОВ «Одеський м´ясопереробний завод»; ТОВ «Лібра»; ЗАТ «Миронівська птахофабрика»; ТОВ «Тульчин м´ясо»; ТОВ «Еліт-Одеса», ТОВ «Антарктика», а також на рибопереробних підприємствах Росії, США (Аляска), Канади.

Активні, творчі студенти факультету мають можливість займатися науковою діяльністю, випускники мають прекрасну можливість реалізувати свій інтелектуальний потенціал і поступити в аспірантуру, і надалі стати викладачами Одеської національної академії харчових технологій.

Кожен студент факультету має можливість проявити себе в художній самодіяльності в студентському клубі і спорті - в його розпорядженні сучасний спорткомплекс з басейном, залами для шейпінгу, мініфутболу, баскетболу і гімнастики.

Додаткову інформацію про факультет технології харчових продуктів, парфумерно-косметичних засобів, експертизи та товарознавства можна знайти на web-сайті www.ftpp.onaft.edu.ua.