Конференції і семінари

Приймальна комісія

(048) 712-40-88,
722-80-99

Час роботи:
Понеділок - П´ятниця
з 9:00 до 17:00
Субота, Неділя -
з 9:00 до 16:00

Детальніше 

Ресурси

Розклад Науково-технічна бібліотека Студентське життя Обережно! Живий товар

Конференція - Інноваційні енерготехнології


 

Міжнародна наукова конференція
«Інноваційні енерготехнології»

4-8 вересня 2017 року

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Міністерство освіти і науки України
Одеська обласна державна адміністрація
Одеська національна академія харчових технологій


≡ Наукова тематика конференції ≡

 • Науково-методологічні аспекти енергоефективності.
 • Моделювання нових енерготехнологій.
 • Застосування теплових насосів, теплових труб і відновлюваних джерел енергії.
 • Ресурсозберігаючі та екологічно чисті енерготехнології.
 • Енергоефективне обладнання хімічних виробництв.
 • Енергоефективне обладнання і автоматизація виноробних, м´ясних, консервних, молочних, хлібопекарських зернопереробних та харчоконцентратних виробництв.
 • Неенергоємні харчові продукти.

У рамках конференції буде проведено Круглий стіл - «Енергетика екоіндустрії»

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Конференція буде проводитися в Одеській національній академії харчових технологій (ОНАХТ).
≡ Наша адреса ≡

 ОРГВНЕСОК 

 • заочна участь в конференції з публікацією статті – 25 грн. плюс 20 грн., у тому числі ПДВ, за одну сторінку.
 • 280 грн. (для аспірантів – 140 грн.) передбачає: програма конференції, збірка праць конференції.
 • 450 грн. – передбачає: пакет документів конференції (програма конференції, електронний варіант і збірка праць конференції), культурну програму.

 

Реквізити для платежів:

ГО «КМУ ОНАХТ»,
Код ЄДРПОУ 36289108,
Банк АБ «Укргазбанк»
МФО 320478 p/р 26005148151
Призначення платежу: за участь у конференції
Телефони:

 • Для України: 0-48+
 • Для країн СНД: 00-38-048+
 • +725-32-84, +712-40-50 - голова оргкомітету, ректор, проф. Єгоров Богдан Вікторович
 • +712-41-75 - зам. голови з оргпитань, зав. каф. процесів, обладнання та енергетичного менеджменту, проф. Бурдо Олег Григорович
 • +712-41-29 - секретарі:
  Ружицька Наталія Володимирівна +380 (66) 239-06-93,
  +380 (67) 589-66-54,
  Терземан Олена Федорівна +380 (93) 466-17-65.

Fax: +(048) 722-80-42, +(048) 724-86-88
E-mail: terma_onaft@rambler.ru,
додатковий: garka.nataga@yandex.ua
Оргкомітет конференції:
   ОНАХТ, вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039
   ОНАПТ, ул. Канатная, 112, г. Одесса, Украина, 65039
   ONAFT, 112, Kanatnaya str., Odessa, Ukraine, 65039


Вимоги до оформлення матеріалів доповідей

Доповіді конференції буде опубліковано до початку конференції в збірнику наукових праць ОНАХТ, що входить до переліку №1 наукових видань зі спеціальностей ВАК України.

Для публікації будуть прийматися тільки наукові та науково-технічні доповіді за вищевикладеною тематикою конференції українською або російською мовами обсягом не менш 3 і не більше 6 сторінок комп´ютерного тексту формату А4 з полями: праворуч - 2,0 см, ліворуч - 3,0 см, зверху - 2,5 см, знизу - 3,5 см, колонтитули - 1,25 см.

Матеріал повинен бути підготовлений на комп´ютері в редакторі Microsoft Word 2000. Шрифт Times New Roman, стиль звичайний, міжрядковий інтервал - одинарний, абзацний відступ - 0,63 см, шрифт - 10 пунктів (крім назви доповіді). Розміщення переносів - автоматичне.

Текст доповіді повинен відповідати такій структурі:

УДК у верхньому лівому куті сторінки;

назву доповіді друкують через один інтервал (10 пунктів) напівжирними великими літерами за центром сторінки шрифтом в 14 пунктів;

далі, напівжирним шрифтом через інтервал (10 пунктів) друкують прізвища та ініціали авторів із вказівкою вченого ступеня та звання, нижче - повна назва організації та місто;

потім, через 1 інтервал друкують курсивом анотацію (мовою статті та англійською мовою), а з нового рядка звичайним шрифтом - ключові слова мовою статті (не більше 8); вирівнювання тексту за шириною;

основний текст доповіді друкують через 1 інтервал з вирівнюванням тексту за шириною. У тексті потрібно відобразити постановку проблеми, мету статті (завдання), наприкінці доповіді - висновки та список літератури.

Рисунки виконуються тільки чорно-білими, діаграми - у градаціях чорного (кольорові не допускаються). Рисунки, що виконано в графічних редакторах, повинні бути продубльовані на дискетах окремими графічними файлами.

Формули набираються в убудованому редакторі Microsoft Equation. Стиль і розміри формул:

- шрифти: Symbol (Грецькі літери та Символи), інші - Times New Roman;

- накреслення: Змінна - похила (курсив), інші - звичайні;

- розміри (пт.): Звичайний - 10; Великий індекс - 7; Дрібний індекс - 6; Великий символ - 16; Дрібний символ - 10.

Матеріали, які не відповідають наведеним вимогам, без електронної версії не приймаються.

Зразок оформлення статті

УДК 663.243

ПЕРСПЕКТИВИ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Іванов В.А. д-р техн. наук, профеcор, Сідоров П.І. канд. техн. наук, доцент
Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

   Анотація мовою статті…
   Анотація англійською мовою…
   Ключові слова: харчові технології, енергетична ефективність… (на мовою статті).

   Аналітичні дослідження в галузі харчових технологій… (далі текст статі)

   Висновки
   Результати досліджень показали…

   Література
   1. Ликов. А.В. Теорія сушки. - М: "Енергія" - 1968. - 472 с..
   2. Гінзбург А.С., Громов М.А., Краковська Г.І. Теплофізичні характеристики харчових
       продуктів. - М: "Агропромиздат" - 1990. - 288 с.


Комплект документів до доповідей

 • Заявка, оформлена по наведеному зразку.
 • Два екземпляри доповіді (статті), оформлені відповідно до наведеного вище вимогами. Екземпляр рукопису повинен бути підписаний всіма авторами із вказівкою контактних телефонів.
 • Електронний варіант статті (на CD-диску або пересилають по електронній пошті). CD-диск повинен бути підписана (назва доповіді й прізвища авторів) і містити тільки файли доповідей і малюнків.
 • Авторські довідки на кожного автора: прізвище, ім´я, по батькові, учений ступінь, учене звання, посада, місце роботи й адреса, назва країни.
 • При заочній участі в конференції додають копію платіжного доручення про перерахування засобів за публікацію доповідів.

Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів у збірник тез.


З А Я В К А

на участь у Міжнародній науковій конференції
«Інноваційні енерготехнології»
4-8 вересня 2017 р., м. Одеса, Україна


Прізвище ____________________________________
Ім´я ________________________________________
По батькові __________________________________
Посада  _____________________________________
Назва організації  _____________________________
____________________________________________
Відомство  ___________________________________
____________________________________________
Поштова адреса   _____________________________
____________________________________________
Країна ______________________________________
Телефон  ____________________________________
Факс  _______________________________________
E-mail  ______________________________________
Автори та назва доповіді _______________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

- участь з усною доповіддю
- участь без доповіді
- заочна участь
- бронювання ___ місць (я) у готелі

Заповнену заявку повернути за адресою:

Оргкомітет конференції «Інноваційні енерготехнології»,
ОНАХТ, вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039
або переслати електронною поштою:
E-mail: terma_onaft@rambler.ru,
додатковий: garka.nataga@yandex.ua