Науково-дослідний інститут


Директор
Директор
науково-дослідного інститута
к.т.н., доц.
Бордун Тетяна Василівна,
кімн. А-146,
тел. (048) 712-40-46,
тел./факс. (048) 725- 31-64

Науково-дослідний інститут ОНАХТ (НДІ) створено у 2008 р. на базі науково-дослідної частини академії на підставі наказу Міністерства аграрної політики і продовольства України №164 від 20 березня 2008 р.

В 2013 р. на Вченій раді академії (протокол №10 від 9.04 2013 р.) була затверджена Концепція розвитку науково-дослідної та інноваційної діяльності в Одеській національній академії харчових технологій на період до 2020 р. у якій сформульовані основні положення розвитку наукової діяльності ОНАХТ та визначені пріоритети й напрямки удосконалення системи науково-дослідної діяльності студентів, аспірантів, молодих вчених, викладачів та наукових співробітників Академії.

Метою НДІ є: проведення комплексних фундаментальних, прикладних та пошукових наукових досліджень, системного аналізу та моніторингу фінансово-економічного, техніко-технологічного, екологічного стану виробництва харчових продуктів як складової забезпечення продовольчої безпеки держави та створення нових видів харчових продуктів, техніки, обладнання й технологій їх виробництва, а також засобів управління та техніко-економічного обґрунтування; розробка за замовленнями центральних органів виконавчої влади проектів, заходів з удосконалення нормативно-правового забезпечення виробництва харчових продуктів в Україні та його адаптація до законодавства Європейського Союзу; участь у стратегічному плануванні розвитку усіх галузей харчової та зернопереробної промисловості та його науково-методичне забезпечення.

До складу НДІ ОНАХТ входять такі структурні підрозділи:


 • Проблемна науково-дослідна лабораторія комплексної переробки рослинної сировини в харчові та кормові продукти, науковий керівник – д.т.н., доцент Жигунов Дмитро Олександрович;
 • Проблемна науково-дослідна лабораторія з холодильної техніки, науковий керівник – зас. директора Навчально-наукового інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського, д.т.н., професор Лагутін А.Ю.;
 • Науково-дослідна лабораторія «Стерилізації, оцінки якості та безпеки консервованих продуктів», науковий керівник – д.т.н., професор кафедри біотехнології, консервованих продуктів та напоїв Верхівкер Я.Г.;
 • Науково-дослідна лабораторія технології фітопрепаратів, науковий керівник – д.б.н., професор кафедри технології комбікормів та біопалива Левицький А.П.;
 • Науково-дослідна лабораторія мікробіологічних досліджень ім. О.А. Кириленко, науковий керівник – к.т.н., доцент кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування Єгорова А.В.;
 • Консалтингова лабораторія «Терма», науковий керівник – зав. каф. процесів, апаратів та енергетичного менеджменту, д.т.н., професор Бурдо О.Г.;
 • Консалтингова лабораторія здорового харчування, науковий керівник – к.т.н., доцент Козонова Ю.О.; 
 • Науково-дослідна лабораторія органічного виробництва, науковий керівник – Старчевський Ю.І.;
 • Науково-дослідна лабораторія мехатроніки і робототехніки, науковий керівник – к.т.н., старший викладач Єгоров В.Б.;
 • Науково-дослідна лабораторія енергоменеджменту, науковий керівник – д.т.н., професор Бурдо О.Г.;
 • Навчально-дослідна лабораторія питної води та водопідготовки, науковий керівник д.т.н., доцент Коваленко О.О.;
 • Науково-дослідна лабораторія оцінки якості зерна та хлібопродуктів, науковий керівник – к.т.н., доцент Шпирко Т.В.;
 • Інформаційно-аналітичній відділ, начальник – к.х.н., ст. наук. співробітник Данилова О.І.;
 • Науково-дослідна лабораторія «Термоелектричних охолоджувачів», науковий керівник – д.т.н., професор Хмельнюк М.Г.;
 • Науково-дослідна лабораторія «Харчові нанотехнології», науковий керівник – д.т.н., професор Бурдо О.Г.;
 • Науково-дослідний центр «Центр економічних досліджень», директор – д.е.н., професор Топіха В.І.;
 • Міжнародна школа кормів;
 • Організаційний сектор НДР.

НДІ ОНАХТ виконує фундаментальні, прикладні та пошукові дослідження, впроваджує наукові розробки та результати досліджень у виробництво, укладає господарські договори на виконання науково-дослідних робіт, а також договори на виконання робіт з надання послуг.