Конференції і семінари

Приймальна комісія

(048) 712-40-88,
722-80-99

Час роботи:
Понеділок - П´ятниця
з 9:00 до 17:00
Субота, Неділя -
з 9:00 до 16:00

Детальніше 

Ресурси

Розклад Науково-технічна бібліотека Студентське життя Обережно! Живий товар

Конференція - Математика і інформатика. Роль в отриманні вищої освіти


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
запрошує учителів шкіл, викладачів, педагогів-практиків

на

НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ
«МАТЕМАТИКА І ІНФОРМАТИКА. РОЛЬ В ОТРИМАННІ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

Конференція відбудеться 23.04.2016 р. о 1000

в приміщенні Одеської національної академії харчових технологій
за адресою: м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3.

 

Метою проведення конференції є обговорення актуальних проблем сучасної математичної і інформаційної освіти і можливих шляхів їх вирішення в дійсній педагогічній практиці в середній та вищій школі.
Програма конференції передбачує пленарні доклади і секційні повідомлення, які можуть бути представлені в формі майстер-класів, а також засідання круглих столів. Передбачаються доповіді учителів, викладачів Одеської національної академії харчових технологій і Технікуму промислової автоматики, керівників освіти на рівне шкіл, технікумів і ВНЗ, обговорення можливого співробітництва в математичній та інформаційній освіті учнів шкіл і студентів.

 

≡ РОБОТА КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОВОДИТЬСЯ ПО ТАКИМ СЕКЦІЯМ ≡

 • Секція 1. Інформаційні і комунікаційні технології в освіті та науці.
 • Секція 2. Особливості роботи с обдарованими дітьми і підготовка учнів до предметних олімпіад по математиці та інформатиці.
 • Секція 3. Особливості підготовки учнів до здачі ЗНО по математиці та інформатиці.
 • Секція 4. Реалізація спадкоємності навчання математиці та інформатиці на різних етапах шкільної та вузівської освіти.

Основні напрямки роботи конференції:

 • теорія і методика навчання математиці;
 • теорія і методика навчання інформатиці;
 • теорія і методика навчання природничо-науковим дисциплінам;
 • інформаційні і телекомунікаційні технології в освіті;
 • інформаційні технології в управлінні освітою;
 • дистанційні технології навчання.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі в конференції з публікацією необхідно надати тези докладу до 10.04.16 р. в оргкомітет в електронному вигляді на Е-mail: aashamray@mail.ru, без публікації – заповнити реєстраційну форму (додається) і вислати на Е-mail: aashamray@mail.ru

За підсумками конференції її учасникам будуть видані дипломи та сертифікати учасників.
До відкриття буде видано збірник праць конференції, в який будуть включені тези доповіді авторів, оформлені у відповідність з доданими вимогами.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

 

Голова: проректор з науково-педагогічної та учбової роботи Одеської національної академії харчових технологій Трішин Федір Анатолійович.
Модератор: декан факультету інформаційних технологій та кібербезпеки Одеської національної академії харчових технологій Котлик Сергій Валентинович.
Відповідальний редактор збірника праць конференції: доцент кафедри ТДтаВЕ Одеської національної академії харчових технологій Шамрай Олександр Анатолійович.

Члени оргкомітету:

 • Швец В.Т. – д.ф.-м.н., проф. кафедри вищої математики ОНАХТ;
 • Плотніков В.М. – д.т.н., проф., завідувач кафедри інформаційних технологій та кібербезопеки ОНАХТ;
 • Артеменко С.В. - д.т.н., проф., в.о. завідувача кафедри комп’ютерної інженерії ОНАХТ;
 • Князєва Н.О. - д.т.н., проф. кафедри комп’ютерної інженерії ОНАХТ;
 • Волков В.Е. - д.т.н., проф., директор ННІМАтаКС ОНАХТ;
 • Корніенко Ю.К. – к.т.н., доц., директор центра дистанційного навчання ОНАХТ;
 • Килиминчук Е.А. - к.т.н., доц., начальник відділу довузівської підготовки ОНАХТ;
 • Єпур О.С. – директор технікуму промислової автоматики ОНАХТ;
 • Коваленко А.В. – директор технічного коледжу ОНАХТ.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ

Текст доповіді набирається в текстовому редакторі Microsoft Word. Рекомендований обсяг статті: не більше 2 повних сторінок.
Вимоги до оформлення тексту: розмір паперу - А4; поля: зверху - 2 см, знизу - 2 см, зліва - 2 см, праворуч - 2 см; колонтитули - 1,25 см; орієнтація - книжкова; шрифт - Times New Roman, висота - 14 pt; міжрядковий інтервал - полуторний; вирівнювання - по ширині; новий рядок - 1,25 см.
Вимоги до малюнків: товщина ліній на малюнках і таблицях не менше 1 пункт; малюнки чорно-білі; розмір тексту на малюнках не менше 10 pt; малюнки, набрані засобами Word, обов'язково згрупувати.
Вимоги до формул: формули повинні бути набрані в редакторі формул Microsoft Equation 3.0 з наступними установками: звичайний - 14 pt; крупний індекс - 60%; дрібний індекс - 40%; великий символ - 150%; дрібний індекс - 100%; стилі: змінні - курсив, матриця-вектор - напівжирний.
Оформлення заголовка доповіді: на першій сторінці вгорі великими літерами друкується назва доповіді. Нижче через 1,5 інтервалу, малими літерами друкуються ініціали та прізвище доповідача. Через 2 інтервали після заголовної частини друкується з нового рядка основний текст публікації.

Редакція залишає за собою право корекції і відхилення досить якісних текстів.

 

Контрольні терміни: матеріали для доповідей і видання збірника тез повинні бути надані до 10.04.2016 р.

Додаткову інформацію про роботу конференції Ви можете отримати за телефоном: (048)720-91-10, Е-mail: aashamray@mail.ru.

 

Реєстраційна форма

учасника науково-практичної конференції
«Математика та інформатика.
Роль в отриманні вищої освіти»


Прізвище ______________________________________
Ім’я____________________________________________
По-батькові_____________________________________
Організація ____________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________
Телефон  ______________________________________
E-mail__________________________________________

Назва секції: ___________________________________

_______________________________________________
Назва доповіді __________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

 

Заповнену реєстраційну форму переслати на електронну пошту:

Е-mail: aashamray@mail.ru

 

Запрошення в електронному вигляді (310512 byte)