Конференції і семінари

Приймальна комісія

(048) 712-40-88,
722-80-99

Час роботи:
Понеділок - П´ятниця
з 9:00 до 17:00
Субота, Неділя -
з 9:00 до 16:00

Детальніше 

Ресурси

Розклад Науково-технічна бібліотека Студентське життя Обережно! Живий товар

Конференція Науково-педагогічного складу академії


77 наукова конференція викладачів академії
Одеської національної академії харчових технологій

18–21 квітня 2017 р.

Запрошуємо Вас і Ваших колег взяти участь у роботі конференції

Пленарне засідання: 21 квітня 2017 р., о 1400, ауд. Б-210
Робочі мови конференції:
українська, російська


≡ ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ ≡

 • Технологічні процеси для харчових і зернопереробних галузей агропромислового комплексу (АПК).
 • Розробка нових видів харчових продуктів із нетрадиційної сировини.
 • Технології отримання безпечних харчових продуктів та визначення критеріїв їх оцінки.
 • Створення нового високоефективного обладнання, автоматизація виробничих процесів харчових і зернопереробних виробництв.
 • Економічні проблеми діяльності виробництв АПК в ринкових умовах.
 • Створення нових енергозберігаючих циклів, схем і конструкцій холодильного і кріогенного обладнання, систем кондиціювання.
 • Розробка високонадійних та енергетично ефективних абсорбційних холодильних приладів різного призначення.
 • Розробка сонячних холодильних установок.
 • Моделювання термодинамічних властивостей та створення багатокомпонентних робочих тіл для дросельних систем охолодження.

ДЛЯ УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Необхідно до 15 березня 2017 р. подати до оргкомітету (НДІ, А-147, Дьяченко Тетяні Леонідівні) рукописи тез доповідей обсягом до 2-х сторінок у друкованому та електронному вигляді із зазначенням прізвищ авторів, назви кафедри та секції.
 • Електронний варіант тез обов’язково надається відповідальному з науково-дослідної роботи кафедри для централізованої подачі їх до НДІ для подальшого розміщення тез на сайті конференції. Централізований електронний варіант тез від кафедри надсилається на електронну адресу: nauka@onaft.edu.ua
 • Друковані варіанти тез повинні бути завізовані завідувачем кафедри та всіма авторами на зворотному боці аркуша.
 • Один учасник як правило, може взяти участь не більше ніж у двох доповідях, кількість співавторів тез має бути не більше чотирьох.
 • Авторам, тези яких оформлені з порушенням зазначених вимог, чи подані після зазначеного терміну буде відмовлено в участі у конференції.

≡ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ≡

 1. Тези оформлюються українською мовою, обсягом не більше двох сторінок.
 2. Тези друкуються у текстовому редакторі Microsoft Word 2003-2007.
 3. Назва тез – шрифт «Tames New Roman», 14 пт., напівжирний, регістр – всі прописні, вирівнювання по центру.
  Прізвище та ініціали автора(ів) – через інтервал після назви тез, із зазначенням вченого ступеня й звання – шрифт «Tames New Roman», 12 пт., напівжирний, вирівнювання по центру, нижче – повна назва організації.
  Текст тез – через інтервал після назви організації.
 4. Тип шрифтів тексту «Tames New Roman», 12 пт.;
  поля з усіх боків сторінки – 20 мм;
  абзацний відступ – 1,25 см;
  стиль – звичайний;
  міжрядковий інтервал – одинарний;
  вирівнювання тексту – по ширині;
  розміщення переносів – автоматичне.
 5. Формули необхідно друкувати по центру, нумерація в кінці рядка.
  Розміри шрифту для формул такі:
  основний – 12 пт.;
  великий індекс – 7 пт.;
  дрібний індекс – 5 пт.;
  великий символ – 18 пт.;
  дрібний символ – 12 пт.
 6. Рисунки необхідно розміщувати по центру, номер рисунка та його назву – під рисунком.
 7. Вимоги до файлу.
  Файл створений у текстовому редакторі Microsoft Word 2003-2007 і збе-режений у форматі *.doc (*.docx) та названий за прізвищами авторів статті (наприклад: Іванов_Петров_Угольник.doc)

СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова:
Єгоров Богдан Вікторович – д.т.н., проф., ректор Одеської національної академії харчових технологій.

Заступник голови:
Капрельянц Леонід Вікторович – д.т.н., проф.

Члени оргкомітету:
Іоргачова Катерина Георгіївна – д.т.н., проф., голова секції зберігання, технології переробки зерна, виготовлення зернових, хлібопекарських виробів та комбікормів;
Станкевич Георгій Миколайович – д.т.н., проф., голова секції зберігання, технології переробки зерна, виготовлення зернових, хлібопекарських виробів та комбікормів;
Черно Наталія Кирилівна – д.т.н., проф., голова секції хімії, технології та безпеки харчових продуктів;
Бурдо Олег Григорович – д.т.н., проф., голова секції процесів, обладнання та енергетичного менеджменту;
Хобін Віктор Андрійович – д.т.н., проф., голова секції автоматизації, мехатроніки та робототехніки;
Павлов Олександр Іванович – д.е.н., проф., голова секції економіки промисловості;
Ангелов Георгій Віталійович – к.і.н., проф., голова секції соціально-гуманітарних наук;
Солоницька Ірина Валеріївна – к.т.н., доц., директор навчально-наукового технологічного інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова;
Волков Віктор Едуардович – д.т.н., директор навчально-наукового інституту механіки, автоматизації та комп’ютерних систем ім. П.М. Платонова;
Каламан Ольга Борисівна – к.е.н., доц., директор навчально-наукового інституту прикладної економіки та менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна;
Косой Борис Володимирович – д.т.н., проф., директор навчально-наукового інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. Мартиновського В.С.


≡ НАЙМЕНУВАННЯ СЕКЦІЙ ≡

 • Створення сучасних технологій та освоєння харчових продуктів нових видів
  • Секція «Зберігання, технології переробки зерна, виготовлення зернових, хлібопекарських виробів, комбікормів та біопалива»
   • Підсекція «Технологія зберігання, переробка зерна, виготовлення комбікормів та біопалива»
   • Підсекція «Технологія кондитерських, хлібопекарних, макаронних виробів і харчоконцентратів»
   • Підсекція «Безпека життєдіяльності»
  • Секція «Хімії, технології та безпеки харчових продуктів»
   • Підсекція «Біохімія, мікробіологія та фізіологія харчування»
   • Підсекція «Біотехнологія, консервовані продукти і напої»
   • Підсекція «Технологія ресторанного і оздоровчого харчування»
   • Підсекція «Хімія і біотехнологія молочних продуктів та жирів»
   • Підсекція «Хімія природних сполук та біологічно-активних речовин»
   • Підсекція «Технологія м’яса, риби і морепродуктів»
   • Підсекція «Технологія вина та енології»
   • Підсекція «Екологія харчових продуктів і виробництв»
   • Підсекція «Товарознавства та експертизи товарів»
  • Секція «Ресторанно-готельна справа і туризм»
 • Науково-технічні проблеми харчової та зернопереробної промисловості
  • Секція «Технологічне обладнання харчових і зернопереробних виробництв»
  • Секція «Процеси, апарати харчових виробництв та енергетичний менеджмент»
  • Секція «Розрахунок та проектування технологічних машин»
  • Секція «Автоматизації, мехатроніки та робототехніки»
  • Секція «Електропривод та електротехнології»
  • Секція «Графіка та дизайн»
  • Секція «Економічні проблеми розвитку ринкових відносин на підприємствах харчової та зернопереробної промисловості України»
   • Підсекція «Економіка промисловості»
   • Підсекція «Маркетинг, підприємництво і торгівля»
   • Підсекція «Менеджмент, логістика та фінансово-економічна безпека»
   • Підсекція «Облік, аналіз та аудит»
 • Хімічні, фізичні і математичні методи досліджень у харчовій промисловості
  • Секція «Хімія та безпека харчових продуктів»
  • Секція «Фізика та матеріалознавство»
  • Секція «Вища математика»
  • Секція «Соціально-гуманітарні науки»
   • Підсекція «Соціологія, філософія і право»
   • Підсекція «Українознавство, іноземна мова, фізична культура та спорт»
 • Навчально-науковий інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського
  • Секція «Холодильні машини, установок і кондиціювання повітря»
  • Секція «Компресори та пневмоагрегати»
  • Секція «Кріогенна техніка»
  • Секція «Автоматизовані системи управління»
  • Секція «Теплофізика та прикладна екологія»
  • Секція «Теплоенергетика та трубопровідний транспорт енергоносіїв»
  • Секція «Термодинаміка та відновлювана енергетика»
  • Секція «Прикладна фізика та електротехнології»
  • Секція «Інформаційні системи та мережі»
  • Секція «Інформаційні технології та кібербезпека»
  • Секція «Інформаційно-комунікаційні технології»
  • Секція «Прикладна математика»

У рамках конференції пройде наукова постерна сесія. Постер має мати альбомну орієнтацію формату А1.


≡ ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ПОСТЕРА ≡

 • назва доповіді, ПІБ та адреса авторів, розташовується у верхній частині постера і виділяється щодо основного тексту;
 • анотація – у верхньому лівому кутку; 
 • висновки та список літератури – у правому нижньому куті; 
 • методи досліджень та результати роботи – на остальному просторі у певній логічній послідовності.

Постер має мати такі обов´язкові елементи демонстрації:

 • ілюстрації, графіки, формули, таблиці, фотографії;
 • іншу інформацію, яку автор вважає важливою для оцінки роботи.

Увага! Шрифт постера має читатися з відстані 2 метрів.