Конференції і семінари

Приймальна комісія

(048) 712-40-88,
722-80-99

Час роботи:
Понеділок - П´ятниця
з 9:00 до 17:00
Субота, Неділя -
з 9:00 до 16:00

Детальніше 

Ресурси

Розклад Науково-технічна бібліотека Студентське життя Обережно! Живий товар

Конференція - Харчові технології


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

ХІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ З РОЗДІЛУ

«ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

пройде у рамках форуму

«ODESSA SMART FORUM»

26-28 квітня 2017 року

в приміщенні Одеської національної академії харчових технологій

≡ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ ≡

  • Прогресивні технології переробки сільськогосподарської сировини в харчові продукти; технологічні аспекти виробництва харчових продуктів лікувально-оздоровчого призначення та парфумерно-косметичних засобів.
  • Перспективи створення прогресивного обладнання переробних і харчових виробництв.
  • Товарознавча оцінка та дослідження якості та безпеки харчових продуктів.
  • Актуальні проблеми економіки і мене-джменту у громадському харчуванні і переробній промисловості.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі у конференції Вам необхідно до 25 березня 2017 року надіслати до оргкомітету анкету-заявку.

При надсиланні заявок просимо вказати необхідність надання житла (поселення можливо у гуртожитку або в готелі академії).
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Повідомлення здійснюються у формі усних доповідей (тривалістю до 8 хв) або стендових доповідей.
Доповідь має бути оформлена як стаття.
До 15 квітня 2017 року необхідно надіслати текст доповіді електронною поштою: nauka@onaft.edu.ua (тема: Конференція ПТ_27_29_квітня_2016) та до 20 квітня поштою – у друкованому вигляді, підписаний автором та науковим керівником (1 прим.) за адресою: ОНАХТ, НДІ, кімн. А-147, вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039.
Оформлені належним чином статті увійдуть до електронної версії збірника „Наукові праці молодих учених, аспірантів та студентів ОНАХТ”, який буде розміщений на сайті ОНАХТ.

Вартість публікації однієї сторінки статті – 30 грн.
Публікації на англійській мові – безкоштовно.

Реквізити для платежів: ГО „КМУ ОНАХТ”,

код ЄДРПОУ36289108,

р/р 26005148151 в АБ „Укргазбанк”,

МФО 320478

Призначення платежу: Оргвнесок за конференцію „Харчові технології”, прізвище учасника (обов’язково).

 

Матеріали, що не відповідають вимогам, без електронної версії або надані після 15 квітня 2016 р., не приймаються.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Статті друкуються без редагування з поданих оригіналів.

Статті подаються в електронній версії у редакторі Microsoft Word 2003 електронною поштою та поштою – рукопис у друкованому вигляді за підписом автора (ів) і наукового
керівника (ів), обсягом не більше 2 сторінок.
Оформлення статей:

  • шрифт Times New Roman, кегль 12 (крім назви статті);
  • міжрядковий інтервал – 1;
  • обсяг – одна або дві повних сторінки формату А4;
  • поля: верхнє – 2,5 см; ліве – 3,0 см;
  • нижнє і праве – 2,0 см.

Назва статті друкується великими літерами по центру напівжирним шрифтом кегль 14. Через одинарний інтервал по середні рядка напівжирним шрифтом кегль 12 друкуються: прізвище, ім’я та по батькові автора(ів), назва ВНЗ і місто.
Потім, через один інтервал після назви ВНЗ і міста друкується текст статті.
Рисунки виконуються тільки чорно-білими, діаграми у градаціях чорного (кольорові не допускаються). Розміри рисунків і таблиць не повинні перевищувати розміри текстового поля. Ілюстрації, діаграми, схеми, таблиці та формули оформлюються відповідно до ДСТУ 2.105-95. Кожна ілюстрація, діаграма, схема має бути підписана, таблиця – мати назву.
Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією.

Наприклад: Рис. 1 – Порівняльна характеристика... (шрифт напівжирний).
Таблиця розміщується під текстом, в якому вперше подано посилання на неї. Таблиці виконуються тільки у книжковій орієнтації.
Наприклад: Таблиця 1 – Показники...

 

Анкета-заявка
учасника ХІІ Всеукраїнської
студентської наукової конференції
з розділу «Харчові технології»
у рамках «ODESSA SMART FORUM»


Прізвище ______________________________________
Ім’я____________________________________________
По-батькові_____________________________________
Повна назва ВНЗ_________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________
Адреса для кореспонденції (моб.тел.; Е-mail)________
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Факультет, курс, спеціальність_____________________

_______________________________________________
Назва доповіді __________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Науковий керівник______________________________

______________________________________________

Участь у конференції:

- очна
- заочна

Потреба у готелі:

- так
- ні

гуртожитку:

- так
- ні

 

Заповнену заявку переслати

до 25 березня 2017 року на електронну пошту:

Е-mail: nauka@onaft.edu.ua

 

Адреса оргкомітету конференції:
НДІ ОНАХТ, корпус «А», кімната 147, вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039
Е-mail: nauka@onaft.edu.ua
Телефони для довідок:(048) 712-41-30; тел./факс (048) 724-86-72 Мотузова Валентина Олексіївна.
093 4712 482 Солоницька Ірина Валеріївна.
ПРОЇЗД: від залізничного вокзалу тролейбусом №10 або №111.

 

Запрошення в електронному вигляді

Програма конференції у електронному вигляді